Zdravotný stav from Tuto

V.I.P. Inventár
V.I.P. Inventár

F25.0
Amisulprid, Haloperidol (aj depot), Akineton (aj depot), Alventa, Lithium, Gerodorm (podľa potreby),