Práve je Št 20 jún 2024 - 8:10

Podmienky registrácie

green button Všeobecné informácie

registration

Aj keď sa administrátori a moderátori tohto fóra pokúsia odstrániť, alebo upraviť akýkoľvek všeobecne nežiadúci materiál tak rýchlo, ako je to len možné, je nemožné kontrolovať každý príspevok. Preto musíte brať na vedomie, že všetky príspevky v tomto fóre vyjadrujú pohľady a názory autora príspevku a nie administrátorov, moderátorov a webmastera (okrem príspevkov od týchto ľudí) a preto za ne nemôžu byť zodpovední.

Súhlasíte s tým, že nebudete posielať žiadne hanlivé, neslušné, vulgárne, nenávistné, zastrašujúce, sexuálne orientované alebo iné materiály, ktoré môžu porušovať zákony. Posielanie takýchto materiálov Vám môže privodiť okamžité a trvalé vyhostenie z fóra (a Váš ISP bude o Vašej činnosti informovaný). IP adresa všetkých príspevkov je zaznamenávaná pre prípad potreby vynútenia týchto podmienok. Súhlasíte, že webmaster, administrátor a moderátori tohto fóra majú právo odstrániť, upraviť, presunúť alebo ukončiť akúkoľvek tému, kedykoľvek zistia, že odporuje týmto podmienkam. Ako užívateľ súhlasíte, že akékoľvek informácie, ktoré vložíte budú uložené v databáze. Pokiať nebudú tieto informácie prezradené tretej strane bez Vášho povolenia, nemôžu byť webmaster, administrátor a moderátori považovaní za zodpovedných za akékoľvek hackerské pokusy, ktoré môžu viesť k tomu, že dáta budú kompromitované.

Systém tohto fóra používa cookies k ukladaniu informácií na Vašom počítači. Tieto cookies neobsahujú žiadne informácie, ktoré ste vložil(a), slúžia len k zvýšeniu Vášho pohodlia pri prehliadaní. E-mailová adresa je používaná len pre potvrdenie Vašich registračných detailov a hesla (a pre poslanie nového hesla, pokiaľ ste zabudol aktuálne).

Kliknutím na Registráciu nižšie súhlasíte byť viazaný týmito podmienkami.

green button Princípy

yes

Základnými princípmi, z ktorých vychádza činnosť fóra, sú:

a) zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt;

b) každý duševne chorý človek, ktorého postihla vo svojich rozmanitých podobách psychóza a ňou spôsobené následné psychické alterácie a ktorý je psychiatrickým pacientom, si zaslúži vzhľadom na svoje nescudziteľné a nepopierateľné ľudské práva úplné oslobodenie svojho sociálneho statusu a postavenia spod jarma nebezpečne škodiacich predsudkov spoločnosti, čo znamená okrem iného aktívne pomocou vzdelanosti a šírenia osvety búrať odsudzujúce a obavné bariéry v ľudských mysliach;

c) aj duševne chorý človek s psychózou má fundamentálne právo byť o svojom ochorení dobre informovaný, rešpektujúc vždy kvalitu jeho mentálneho porozumenia tak, aby si ujasnil, pochopil a napokon aj prijal svoje ochorenie, následne sa naučil účinne bojovať proti svojim symptómom, a tak si skvalitnil subjektívne prežívanie i celé svoje žitie;

d) nik nevie pochopiť psychiatrického pacienta s výnimkou psychiatra, do ktorého starostlivosti je pacient zverený, tak dobre a s takým vnútorným i vonkajším mechanizmom podpory, rady a duchovného objatia, ako samotní iní, ďalší psychiatrickí pacienti s podobným psychotickým ochorením – preto si pacient zasluhuje vzhľadom na veľmi vysokú potrebu psychiatriu dopĺňajúcej starostlivosti podľa svojich zdravotných či iných možností stretávať sa a združovať sa i tu na diskusnom fóre s kolektívom sebe podobných pacientov;

e) i rodinní príslušníci psychózou postihnutých duševne chorých ľudí potrebujú informácie a majú na ne prirodzené právo, a preto, keďže navyše sú často spolustigmatizovaní so svojimi chorými príbuznými v spoločenských interakciách, zasluhujú si združovanie na tomto fóre s kolektívom podobne sociálne a rodinne zasiahnutých rodín, aby osvetou a vhodnou diskusiou dosiahli vnútorné uzmierenie, podporu a objímajúce porozumenie.

green button Normy slušnej diskusie

rules

(1) Prispievatelia pristupujú k druhým prispievateľom slušne a s úctou, rešpektujúc ich dôstojnosť, svojprávnosť a jedinečnosť.

(2) Osobné útoky, urážky a invektívy i obťažovanie sú neprípustné.

(3) Prispievatelia nemusia súhlasiť s názorom inej osoby, avšak tolerujú ho, pričom diskusné príspevky a komentáre podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, takisto príspevky a komentáre obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy sú neprípustné a zakázané.

(4) Zakázané je porušovať právne normy Slovenskej republiky.

(5) Zakázané je vydávať sa za nejakú inú osobu.

(6) Nedovoľujú sa také diskusie a komentáre, ktoré sú svojím charakterom ohovárajúce, osočujúce či inak poškodzujúce česť druhého človeka.

(7) Diskutéri sa vzájomne neponižujú, ani nediskriminujú.

(8) Každý prispievateľ môže slobodne vyjadriť svoj názor v medziach tohto kódexu bez rizika postihu.

(9) Prispievateľ predpokladá vopred dobrú vôľu druhého diskutéra.

(10) Prispievateľ najprv pochváli, až potom kritizuje. Snaží sa kritizovať predovšetkým pomocou otázok.

(11) Prispievateľ dáva najavo súcit a pochopenie s iným diskutérom, pokiaľ sú predmetom rozhovoru jeho problémy. Neodsudzuje, nevysmieva sa, dáva najavo, že pochopil argumenty.

(12) Diskutéri diskutujú pokojne, bez prehnaných emócií či napätia a s rozvahou, seriózne.