Schizofórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Dole

Psychofarmaká - laický výklad

Strana 2 z 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

Goto down

 • Zaslať odpoveď

Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 Empty Alprazolam

Odoslať  Iacobus Ut 10 marec 2020 - 14:34

Alpazolam (Frontin®, Helex®, Neurol®, Xanax®) je liečivo zo skupiny benzodiazepínov. Na základe polčasu eliminácie ho možno zaradiť do triedy krátkodobo pôsobiacich anxiolytík (do 12 hodín). Nástup účinku je stredne dlhý, teda nad 60 minút. Podľa účinnosti patrí medzi vysoko potentné. Okrem anxiolytického účinku má aj účinky sedatívno-hypnotické, myorelaxačné, antikonvulzívne (liečba kŕčov) a amnestické (strata pamäte). Je často zneužívaný v kombinácii s alkoholom ako droga. Je relatívne bezpečný pri krátkodobom užívaní. Pri dlhodobej liečbe je vysoké riziko vzniku fyzickej závislosti (abstinenčné príznaky), tolerancie, rebound fenoménu (objavenie úzkosti po náhlom vysadení) a amnézie.
Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 800px-Alprazolam.svg
Indikácie:
úzkostné stavy, ktoré sú charakterizované symptómami ako úzkosť, napätie, agitovanosť, nespavosť, obavy, podráždenosť; úzkosť spojená s depresiou; panické poruchy.
Benzodiazepíny sa majú užívať, len ak ide o závažné ochorenie, ktoré predstavuje extrémnu záťaž!
Odporúčaná dávka:
pri úzkosti je 0,25-0,5 mg trikrát denne a
pri panickej poruche 0,5-1,0 mg na noc alebo 0,5 mg trikrát denne. Dávkovanie sa môže zvýšiť v prípade potreby na štvornásobok dennej dávky.
Dôležité upozornenie:
Liečba má trvať čo najkratšie a má sa začať s čo najnižšou účinnou dávkou pre riziko vzniku závislosti. Súbežné užívanie alprazolamu a opioidov môže viesť k sedácii, respiračnej depresii, kóme a smrti, odporúča sa veľká opatrnosť pri dávkovaní.
Môže narušiť schopnosť viesť vozidlo.
Kontraindikácie:
závažná porucha pečene a obličiek, závažné poruchy dýchania, syndróm spánkového apnoe, myastenia gravis, akútna intoxikácia alkoholom a ostatnými látkami s tlmiacim účinkom.
Tehotenstvo a dojčenie:
Veľké množstvo štúdií dokazuje, že počas prvého trimestra expozícia benzodiazepínmi nie je spojená so zvýšeným rizikom veľkých malformácií (vývojová odchýlka tavru), avšak v niektorých štúdiách sa vyskytlo zvýšené riziko rázštepu.
Liečba benzodiazepínmi vo vysokých dávkach počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva odhalila zníženie aktívnych pohybov, nestálosť srdcového rytmu plodu a tzv. „floppy syndróm“ - sacia chyba.
Alprazolam sa nemá užívať počas gravidity.
Hladiny alprazolamu sú v materskom mlieku nízke. Napriek tomu sa dojčenie počas užívania alprazolamu neodporúča.
Nežiadúce účinky:
Veľmi časté – depresia, sedácia (útlm), somnolencia (spavosť), ataxia (narušená koordinácia pohybov), poruchy pamäti, závrat, bolesť hlavy, zápcha, sucho v ústach.
Časté - znížená chuť do jedla, stav zmätenosti, dezorientácia, znížené libido, úzkosť, nespavosť, nervozita, zvýšené libido, poruchy rovnováhy, koordinácie a pozornosti, letargia, tremor (tras), rozmazané videnie, nevoľnosť, sexuálna dysfunkcia, dermatitida, zmenená hmotnosť.
U starších môže zhoršovať kognitívne funkcie. Zriedka spôsobujú aj paradoxné reakcie.
Intekacie:
Potencuje tlmivý účinok alkoholu a iných tlmivých látkok (opioidy, antipsychotiká, hypnotiká, sedatíva, tlmivé antihistaminká). Plazmatická hladina je ovplyvnená súčasným užívaním inhibítorov alebo induktorov izoenzýmu CYP3A4.
Farmakodynamika:
Základným princípom mechanizmu účinku je zosilnenie inhibičného (utlmujúceho) pôsobenia kyseliny γ-aminomaslovej (GABA) pôsobením na GABAa-receptor (pozitívnou allosterickou moduláciou).
Farmakokinetika:
Absorpcia – po perorálnom podaní sa rýchlo a dobre absorbuje. Maximálne plazmatické hladiny sa dosiahnu 1 – 2 hodiny po podaní. Priemerný polčas alprazolamu je 12 až 15 hodín.
Dispribúcia – vysoká väzba na plazmatické proteíny (80%). V tele je široko distribuovaný, hlavne do tukového tkaniva.
Biotransformácia – metabolizmus hlavne prostredníctvom izoenzýmu CYP3A4. Hlavnými metabolitmi sú a-hydroxy-alprazolam a  benzofenón. Benzofenón je takmer neaktívny, ale a-hydroxy-alprazolam má polovičnú účinnosť alprazolamu.
Eliminácia - alprazolam a jeho metabolity sa vylučujú predovšetkým do moču.

_________________
Epikuros napísal:τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν
Najobávanejšie zlo, smrť,
sa nás ani v najmenšom nedotýka,
pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je,
keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.
Iacobus
Iacobus
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1025
Reputácia Reputácia : 445
Dátum registrácie : 25.08.2018
Vek : 26

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Abilify Maintena 400 mg á 4 t, olanzapín (Actavis) 5 mg

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

 • Zaslať odpoveď

Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 Empty Amisulprid

Odoslať  Iacobus St 11 marec 2020 - 0:39

Amisulprid (Aktiprol®, Solian®) je substituovaný derivát bezamidov. Používa sa ako antipsychotikum, antiemetikum (proti eméze - dáveniu), na liečbu dystýmie a na liečbu a prevenciu pooperačného vomitu (dávenia) a nauzey (nutkanie na dávenie). Patrí do druhej generácie antipsychotík (atypické antipsychotikum), má teda menej výrazné extrapyramídové syndrómy (EPS). .(Avšak medzi generáciami nie je ostrá hranica a nie je rozdiel v efektivite na pozitívne príznaky.) Výrazne zvyšuje hladinu prolaktínu (hormón stimulujúci sekréciu materského mlieka) v krvi. Spôsobuje len minimálny prírastok hmotnosti.
Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 1280px-Amisulpride.svg
Indikácie:
liečbu akútnej a chronickej schizofrénie:
-pozitívne symptómy (ako sú bludy, halucinácie, poruchy myslenia, hostilita a paranoidné bludy),
-negatívne symptómy (ako sú plochá afektivita, emociálne a sociálne zlyhávanie)
Dávkovanie:
U akútnych psychotických stavov perorálne 400-800 mg/deň,  indididuálne je možné dávku zvýšiť na 1200 mg/deň.
- Pri prevládajúcich negatívnych symptómoch sa odporúčaj dávka 50-300 mg/deň.
- Do dávky 400 mg sa môže podávať raz denne perorálnou cestou, vyššie dávky sa majú rozdeliť do dvoch dávok.
- Má byť použitá minimálna účinná dávka.
Kontraindikácie:
- súčasné prolaktín-dependentné nádorové ochorenie (nádor hypofýzy alebo nádor prsníka),
- feochromocytóm (nádor drene nadobličiek),
- Parkinsonova choroba
- Deti do veku 12 rokov,
- Laktácia (dojčenie),
- Kombinácia s levodopou,
- Súčasná liečba liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval: (antiarytmiká triedy I.A. ako je chinín a dizopyramid, antiarytmiká III. triedy ako je amiodarón a sotalol)
- ďalšie lieky ako je bepridil, cisaprid, sultoprid, tioridazín, metadón, erytromycín IV, vincamín IV, halofantrín, pentamidín, sparfloxacín.
Dôležité upozornenie:
- Rovnako ako u ostatných neuroleptík, sa môže objaviť neuroleptický malígny syndróm (NMS), komplikácia s možnými smrteľnými následkami, ktorý je charakterizovaný hypertermiou, svalovou rigiditou.
- Pozor na hypergylkémiu pri diabete, odporúča sa monitorovať glykémiu.
- V prípade renálnej insuficiencie (nedostatočnosti) sa má znížiť dávka.
- Môže znižovať prah epileptických záchvatov.
- Môže spôsobovať ospalosť a narušiť tak schopnosť viesť vozidlá
Tehotenstvo a dojčenie:
Nedostatočné údaje o vplyve lieku na graviditu. Liek sa neodporúča v tehotenstve, iba ak prínos preváži možné riziko.
Nie je známe, či sa liečivo dostáva do materského mlieka, preto je dojčenie kontraindikované.
Nežiadúce účinky:
veľmi časté – extrapyramídové symptómy: tremor (tras), rigidita (stuhnutosť), hypokinéza (znížená hybnosť), hypersalivácia (nadmerné vylučovanie slín), akatízia (nepokojné nohy), dyskinéza (porucha pohybov).
časté - nespavosť, úzkosť, agitovanosť (nepokoj), zápcha, nauzea, zvracanie, sucho v ústach, hypotenzia, hyperprolaktínémia (zvýšenie hladiny prolaktínu v krvi),  galaktorea (výtok mlieka bez predchádzajúceho tehotenstva), amenorea (neprítomnosť menštruačného krvácania), gynekomastia (zvačšenie prsníkov u mužov), bolesti prsníkov a erektilná dysfunkcia.
Farmakodynamika:
Amisulprid je selektívny antagonista D2/D3-receptorov. Viaže sa silnejšie k presynaptickým ako k postsynaptickým receptorom, čo vysvetľuje jeho účinok závislý na dávke. Nižšie dávky vedú k zlepšeniu depresívnych nálad, anhedónie a negatívnych príznakov schizofréniu, kým vyššie dávky zlepšujú prejavy pozitívnych príznakov. Na rozdiel od klasických a atypických neuroleptík nemá afinitu k ostatným receptorom (serotonínovým, muskarínovým, histamínovým, adrenalínovým).
Farmakokinetika:
Absorpcia - dobre sa vstrebáva po perorálnom podaní. Má dva absorpčné vrcholy - prvý 1 hodinu po podaní a druhý medzi 3. a 4. hodinou po podaní. Biologický polčas je 12-20 hodín.
Distribúcia - distribučný objem je 5,8 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je nízka (16 %).
Biotransformácianemetabolizuje sa.
Eliminácia - vylučuje sa močom v nezmenenej forme.

_________________
Epikuros napísal:τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν
Najobávanejšie zlo, smrť,
sa nás ani v najmenšom nedotýka,
pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je,
keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.
Iacobus
Iacobus
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1025
Reputácia Reputácia : 445
Dátum registrácie : 25.08.2018
Vek : 26

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Abilify Maintena 400 mg á 4 t, olanzapín (Actavis) 5 mg

janka,janka likes this post

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

 • Zaslať odpoveď

Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 Empty Amitriptylín

Odoslať  Iacobus Št 12 marec 2020 - 15:59

Amitriptylín (Amitriptylín-SLOVAKOFARMA®) patrí medzi tricyklické antidepresíva (TCA). Je to liečivo primárne používané v liečbe mnohých psychických porúch, medzi ktoré patrí depresia, úzkostné poruchy, menej často ADHD a bipolárna afektívna porucha. Používa sa aj pri prevencii migrény a liečbe aneuryzmy a neuropatickej bolesti (fibromyalgia, postherpetická neuralgia). Je jedno z najstarších antidepresív. Je horšie tolerovaný (množstvo nežiadúcich účinkov), preto sa dnes nejedná o liek prvej voľby.
Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 800px-Amitriptyline2DACS.svg
Indikácie:
- veľká depresívna porucha,
- neuropatická bolesť,
- profylaktická liečba chronickej bolesti hlavy tenzného typu,
- profylaktická liečbu migrény,
- deťom vo veku 6 rokov a starším na liečbu nočnej enurézy (pomočovanie).
Dávkovanie:
Depresia - spočiatku 25 mg dvakrát denne (50 mg denne), dávka môže byť maximálne zvýšená až na 150 mg denne.
Neuropatická bolesť, profylaxia migrény a tenznej bolesti hlavy -  25–75 mg denne užívané večer.
Nočná enuréza10-50 mg denne.
Kontraindikácie:
- nedávny infarkt myokardu, srdcová blokáda, poruchy srdcového rytmu, nedostatočnosť koronárnej artérie,
- liečba inhibítormi monoaminooxidázy (MAOI),
- závažné ochorenie pečene,
- deti do 6 rokov.
Tehotenstvo a dojčenie:
Nie sú k dispozícii dostatočné klinické údaje. Amitriptylín sa neodporúča počas gravidity, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné a len po dôkladnom zvážení rizika a prínosu.
Amitriptylín a jeho metabolity sa vylučujú do materského mlieka. Dojčenie je kontraindikované.
Nežiadúce účinky:
veľmi časté – agresivita, somnolencia (spavosť), tremor (tras), závraty, bolesť hlavy, ospalosť, porucha reči, porucha akomodácie, palpitácie (búšenie srdca), tachykardia (zvýšený tep), ortostatická hypotenzia (znížený tlak krvi po náhlej zmene polohy), upchatý nos, sucho v ústach, zápcha, nauzea (nutkanie na vracanie), nárast telesnej hmotnosti, hyperhydróza (potenie),
časté – stavy zmätenosti, znížené libido, nepokoj, poruchy pozornosti, poruchy srdcového rytmu, poruchy močenia, sexuálna dysfunkcia, únava, pocit smädu.
Farmakodynamika:
Hlavným mechanizmom účinku je inhibicia noradrenalínového transportéru a v menšej miere inhibícia spätného vychytávania serotonínu. Má výrazné anticholinergné a sedatívne vlastnosti. Mechanizmus účinku takisto zahŕňa účinky blokujúce sodíkové, draslíkové a NMDA iónové kanály. Tricyklické antidepresíva majú v rôznej miere afinitu k muskarínovým receptorom a histamínovým receptorom H1.
Farmakokinetika:
Absorpcia – Dobre sa absorbuje pri perorálnom podaní. Maximálna hladina v sére sa dosiahne približne za 4 hodiny.
Distribúcia - distribučný objem je 19 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je asi 95 %.
Biotransformácia - metabolizmus amitriptylínu prebieha hlavne izoenzýmami CYP3A4, CYP2C19, CYP2D6. Hlavným aktívnym metabolitom je nortriptylín.
Eliminácia - Vylučovanie prebieha hlavne močom.

_________________
Epikuros napísal:τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν
Najobávanejšie zlo, smrť,
sa nás ani v najmenšom nedotýka,
pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je,
keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.
Iacobus
Iacobus
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1025
Reputácia Reputácia : 445
Dátum registrácie : 25.08.2018
Vek : 26

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Abilify Maintena 400 mg á 4 t, olanzapín (Actavis) 5 mg

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

 • Zaslať odpoveď

Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 Empty Atomoxetín

Odoslať  Iacobus Pi 13 marec 2020 - 14:13

Atomoxetín (Atofab®, Atominex®, Strattera®) patrí medzi psychostimulanciá - nepriame sympatomimetiká. Selektívne inhibuje spätné vychytávanie noradrenalínu, používa sa na liečbu ADHD. Môže byť nápomocný pri depresii.  Môže zlepšovať pracovnú pamäť.
Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 1024px-Atomoxetine_structure.svg
Indikácie:
- ADHD (hyperkinetická porucha)
Dávkovanie:
Deti - Celková začínajúca denná dávka približne 0,5 mg/kg/deň. Udržiavacia dávka je približne 1,2 mg/kg/deň.
Dospelí - začínajúca denná dávka 40 mg, udržiavajúca dávka 80-100 mg.
Kontraindikácie:
- súčasné užívanie inhibítorov monoaminooxidázy (IMAO),
- glaukóm s úzkym uhlom,
- závažné kardiovaskulárne alebo cerebrovaskulárne poruchy,
- feochromocytóm.
Tehotenstvo a dojčenie:
- Údaje o gravidite sú obmedzené. Atomoxetín sa nemá užívať v gravidite, ak potenciálny prínos neprevyšuje potenciálne riziko pre plod.
- Nie je známe, či sa atomoxetín vylučuje do ľudského materského mlieka. Pre nedostatok údajov je nutné vyvarovať sa podávaniu atomoxetínu počas dojčenia.
Nežiadúce účinky:
Veľmi časté – bolesť hlavy, spavosť, znížená chuť na jedlo, bolesť brucha, nauzea, vracanie, zvýšenie krvného tlaku, zvýšenie tepovej frekvencie.
Časté – pokles hmotnosti, letargia, bolesť na hrudy, dermatitída, vyrážky, zápcha, dyspepsia (poruchy trávenia), mydriáza (rozšírenie zrenice), závraty, podráždenosť, výkyvy nálad, nespavosť, depresia, úzkosť
Farmakodynamika: Je vysoko selektívny a silný inhibítor presynaptického noradrenergného transportéra, čo je jeho predpokladaný mechanizmus účinku bez priameho ovplyvnenia transportérov sérotonínu alebo dopamínu.
Farmakokinetika:
Absorpcia - po perorálnom podaní sa rýchlo a takmer úplne vstrebáva, pričom dosahuje priemernú maximálnu plazmatickú koncentráciu približne za 1 až 2 hodiny po podaní.
Distribúcia - rozsiahlo sa distribuuje (distribučný objem 0.85 l/kg) a vo veľkom rozsahu (98 %) sa viaže na proteíny plazmy.
Biotransformácia – metabolizmus cytochrómom CYP2D6.  Hlavným oxidačným metabolitom je 4-hydroxyatomoxetín, ktorý  je rovnako účinný ako atomoxetín.
Eliminácia – vylučuje sa predovšetkým ako 4 hydroxyatomoxetín-O-glukuronid, najmä močom.

_________________
Epikuros napísal:τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν
Najobávanejšie zlo, smrť,
sa nás ani v najmenšom nedotýka,
pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je,
keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.
Iacobus
Iacobus
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1025
Reputácia Reputácia : 445
Dátum registrácie : 25.08.2018
Vek : 26

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Abilify Maintena 400 mg á 4 t, olanzapín (Actavis) 5 mg

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

 • Zaslať odpoveď

Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 Empty Nortriptylín

Odoslať  Iacobus Pi 13 marec 2020 - 17:18

Chcel by som len krátko poznamenať, že nortriptylín je aktívnym metabolitom amitriptylínu, vzniká N-demetyláciou terciárneho dusíka amitiptylínu na sekundárny dusík nortriptylínu. V niektorých krajinách sa používal alebo sa používa ako antidepresívum a pri niektorých ďalších indikáciách, na Slovensku však nie je registrovaný. Preto nemá zmysel o ňom viac písať.

_________________
Epikuros napísal:τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν
Najobávanejšie zlo, smrť,
sa nás ani v najmenšom nedotýka,
pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je,
keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.
Iacobus
Iacobus
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1025
Reputácia Reputácia : 445
Dátum registrácie : 25.08.2018
Vek : 26

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Abilify Maintena 400 mg á 4 t, olanzapín (Actavis) 5 mg

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

 • Zaslať odpoveď

Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 Empty Re: Psychofarmaká - laický výklad

Odoslať  Iacobus Pi 13 marec 2020 - 18:20

Začnem malou štatistikou. Na Slovensku je registrovaných ako psychofarmaká 70 látok. Všetkých liečivých látok, ktoré sa používali alebo sa používajú inde na svete ako psychofarmakum je 291, podľa mojich výpočtov. Do týchto počtov spadajú len "psycholeptiká" a "psychoanaleptiká", ktoré sa považujú za psychofarmaká. Do nadskupiny liečiv na centrálnu nervovú sústavu podľa ATC kasifikácie patria aj anestetiká (celkové a lokálne), analgetiká, antiepileptiká a antiparkinsoniká, tie však nepovažujem za psychofarmaká. Za zváženie stojí, či k psychofarmkám nepatria aj celkové anestetiká. Ja sa prikláňam k názoru, že nepatria. Hoci podľa definície by mohli. Ovplyvňujú stav vedomia, čo je časť definície psychofarmák. Ale na druhej strane spôsobujú aj analgéziu a v podstate nie sú určené na liečbu psychických porúch v psychiatrii, iba na zvládnutie chirurgického zákroku. Farmakologie od Švihovca to poňala podobne. Nebudem o nich preto ani písať v tejto téme, pretože ich podáva iba školený zdravotník - anesteziológ. Bežne sa s nimi ľudia v lekárni nestretnú. Čiže bolo by to zbytočné.

Ešte jedna poznámka, na liečbu nespavosti a úzkosti sú indikované aj niektoré prvogeneračné antihistaminiká ako difenhydramín (Calmaben®) a prometazín (Prothiazin®), o nich tiež nebudem písať, lebo sú radené v ATC systéme v skupine antihistaminiká na systémové použitie, nadskupina - respiračný systém. Ich sedatívny účinok je skôr "vedľajším efektom".

_________________
Epikuros napísal:τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν
Najobávanejšie zlo, smrť,
sa nás ani v najmenšom nedotýka,
pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je,
keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.
Iacobus
Iacobus
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1025
Reputácia Reputácia : 445
Dátum registrácie : 25.08.2018
Vek : 26

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Abilify Maintena 400 mg á 4 t, olanzapín (Actavis) 5 mg

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

 • Zaslať odpoveď

Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 Empty Aripiprazol

Odoslať  Iacobus So 14 marec 2020 - 17:33

Aripiprazol (Abilify®, Arimed®, Arisppa®, Asduter®, Explemed Rapid®) je atypické (druhogeneračné) antipsychotikum. V ATC klasifikácii je vedené ako iné antipsychotikum. Z farmakologického hľadiska ide o parciálneho dopamínového agonistu. Chemicky ide o derivát fenylpiperazínu. Primárne sa používa na liečbu schizofrénie a bipolárnej afektívnej poruchy. Iné použitie je adjuvantná terapia depresie, tikovej poruchy a autizmu. Extrapyramídový syndróm (EPS) a zvýšenie hladiny prolaktínu je zriedkavejší. Menej výrazné sú priberanie hmotnosti, diabetogénny efekt a hypotenzia. Celkovo je dobre znášaný. Extrapyramídový syndróm (EPS) typu dyskinéz je na úrovni placeba. Môže sa objaviť akatízia (psychomotorický nepokoj) a tras. Nemení pri vačšine pacientov hladiny glykémie (niektoré štúdie vravia opak), prolaktínu, triacylglycerolov, čo je veľká výhoda oproti iným antipsychotikám zo skupiny MARTA (Multireceptorový antagonisty - kvetiapín, olanzapín) či SDA (Serotonín-dopamínový antagonisty - risperidón, paliperidón, sertindol).
Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 800px-Aripiprazole.svg
Indikácie:
- schizofrénia u dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov,
- stredne ťažké až ťažké manických epizód pri bipolárnej poruche typu I a dospievajúcich vo veku od 13 rokov,
- prevencia novej manickej epizódy u dospelých.
Dávkovanie:
- schizofrénia – 10-30 mg denne,
- Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I – 15-30 mg denne.
Odporúčaná úvodná a udržiavacia dávka lieku pre injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním je 400 mg.
Nutná úprava dávkovania pri súčasnom užívaní inhibítorov alebo aktivátorov CYP3A4- liekové interakcie.
Kontraindikácie:
- precitlivosť na liečivo, alebo pomocnú látky v lieku (ako pri všetkých liekoch).
- Opatrnosť dávkovania pri kardiovaskulárnych ochoreniach, dysrytmiách, cerebeovaskulárnych poruchách, aspiračnej pneumónii a diebete.
Pozor na neuroleptický malígny syndróm (NMS), je však zriedkavý; zvýšené riziko samovražedného konania (?); zvýšené nutkanie na patologické hráčstvo!
Môže zhoršovať pozornosť a schopnosť viesť motorové vozidlo.
Tehotenstvo a dojčenie:
- Vzhľadom na nedostatočné informácie o bezpečnosti u ľudí sa tento liek nemá podávať počas gravidity, pokiaľ očakávaný prínos liečby zreteľne neprevýši potenciálne riziko pre plod.
- vylučuje sa do materského mlieka u ľudí. Nedojčiť.
Nežiadúce účinky:
veľmi časté – žiadne.
časté – diabetes mellitus, insomnia (nespavosť), úzkosť, nepokoj, akatízia, tremor, bolesť hlavy, sedácia, závraty, rozmazané videnie, hypersalivácia (zvýšená tvorba slín), dyspepsia (porucha trávenia), nauzea (nutkanie na dávenie), dávenie, zápcha, únava
Farmakodynamika:
Mechanizmus účinku  je sprostredkovaný cez kombináciu čiastočného agonizmu dopamínových D2 (v prítomnosti vysokého množstva endogénneho dopamínu sa prejaví ako antagonista; pri nedostatku dopamínu sa prejaví ako parciálny agonista, je označovaný ako stabilizátor dopamínu), čiastočného agonizmu sérotonínových 5-HT1A receptorov a antagonizmu sérotonínových 5-HT2A receptorov, s čím súvisí jeho antidepresívny účinok. Má vysokú väzbovú afinitu k dopamínovým D2 a D3, sérotonínovým 5-HT1A a 5-HT2A receptorom a miernu afinitu k dopamínovým D4, sérotonínovým 5-HT2C a 5-HT7, alfa-1 adrenergným a histamínovým H1 receptorom. Aripiprazol preukázal miernu afinitu (klinicky nesignifikantnú) aj k miestu spätného vychytávania sérotonínu a má zanedbateľnú afinitu k muskarínovým receptorom.
Farmakokinetika:
Absorpcia - dobre sa vstrebáva a vrcholové plazmatické koncentrácie sa dosiahnu do 3 až 5 hodín po perorálnom podaní dávky.
Distribúcia -  je v značnej miere distribuovaný do celého tela so zdanlivým distribučným objemom 4,9 l/kg. Väzba na proteíny v sére viac než 99 %.
Biotransformácia -  enzýmy CYP3A4 a CYP2D6 sú zodpovedné za dehydrogenáciu; hydroxylácia aripiprazolu a N-dealkylácia je katalyzovaná enzýmom CYP3A4. Dehydro-aripiprazol predstavuje aktívny metabolit, ktorý tvorí 40% koncentrácie aripiprazolu.
Eliminácia - Priemerný polčas eliminácie aripiprazolu je približne 75 hodín u rýchlych metabolizérov a 146 hodín u pomalých metabolizérov. Vylučuje sa močom (25%) a stolicou (60%).


Naposledy upravil Iacobus dňa So 21 marec 2020 - 14:13, celkom upravené 1 krát.

_________________
Epikuros napísal:τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν
Najobávanejšie zlo, smrť,
sa nás ani v najmenšom nedotýka,
pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je,
keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.
Iacobus
Iacobus
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1025
Reputácia Reputácia : 445
Dátum registrácie : 25.08.2018
Vek : 26

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Abilify Maintena 400 mg á 4 t, olanzapín (Actavis) 5 mg

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

 • Zaslať odpoveď

Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 Empty Bromazepam

Odoslať  Iacobus Ne 15 marec 2020 - 16:16

Bromazepam (Lexaurin®, LEXOPAM®) je podľa ATC (Anatomicko-terapeutoicko-chemický klasifikačný systém) klasifikácie v skupine anxiolytík – derivát benzodiazepínu. V nižších dávkach má anxiolytické účinky, vo vyšších sa prejavia účivky sedatívno-hypnotické a myorelaxačné (uvoľnenie kŕčov svalstva). Môže sa použiť na premedikáciu pred celkovou anestéziou.
Na základe polčasu eliminácie ho môžeme zaradiť medzi strednodobo pôsobiace (polčas eliminácie 12 hodín).
Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 280px-Bromazepam.svg
Indikácie:
- Symptomatická liečba ťažkej úzkosti,
- Tenzia, agitovanosť, nespavosť,
- psychogénne podmienená bolesť hlavy a psychogénna dermatóza (kožné ochorenie),
- psychogénne reakcie sprevádzajúce akútny alebo chronický alkoholizmus,
- alkoholický abstinenčný syndróm.
Dávkovanie:
Priemerná dávka ambulantných pacientov je 1,5 až 3 mg dvatrikrát denne, ťažké stavy - 612 mg dvatrikrát denne. Pričom maximálna denná dávka je 60 mg.
Kontraindikácie:
- ťažká respiračná nedostatočnosť,
- ťažká porucha funkcie pečene,
- myasténia gravis,
- syndróm spánkového apnoe.
Dôležité upozornenie:
Môže spôsobiť stratu pamäte (anterográdnu amnéziu) a paradoxné reakcie (nepokoj, podráždenosť, agresivita). Je potrebné sa vyhnúť súbežnému užívaniu bromazepamu s alkoholom a liekmi tlmiacimi CNS. Doba trvania liečby má byť čo najkratšia (najviac 8-12 týždňov), pre zvýšené riziko vzniku tolerancie (na požadovaný účinok je potrebná vyššia dávka) a závislosti (psychická aj fyzická). Po vysadení liečby sa môžu vyskytnúť príznaky, pre ktoré sa začalo s liečbou (rebound insomnia/anxieta). Sedácia, amnézia a zhoršená koncentrácia môžu negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá. Intoxikácia sa prejavuje sedáciou, útlmom dychového centra, môže viesť ku kóme. Obzvlášťe nebezpečná je kombinácia s alkoholom alebo inými tlmiacimi látkami. Pri terapii akútnej intoxikácii sa podáva flumazenil, antagonista benzodiazepínov.
Tehotenstvo a dojčenie:
Použitie bromazepamu počas tehotenstva sa môže zvážiť, prísne dodržanie dávkovania!
Keďže sa bromazepam vylučuje do materského mlieka, dojčenie sa neodporúča.
Nežiadúce účinky:
veľmi časté – žiadne.
časté – ospalosť, závraty.
Vo všeobecnosti je v terapeutických dávkach dobre tolerovaný.
Farmakodynamika:
Viaže sa na špecifické receptory v centrálnom nervovom systéme. Je pozitívny allosterický modulátor GABAa receptora. Viaže sa na benzodiazepínové miesto na GABAa-receptore, ktoré je iné ako ortostérické miesto, tým zvyšuje inhibičný účinok kyseliny γ-aminomaslovej (GABA).
Farmakokinetika:
Absropcia – Po perorálnom podaní sa dobre vstrebáva. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne po dvoch hodinách.
Distribúcia - V priemere 70 % látky sa viaže na plazmatické bielkoviny.
Biotransformácia - Bromazepam je metabolizovaný v pečeni cytochrómom P450.
Eliminácia - Močom sa vylúči nemetabolizovaný bromazepam a jeho glukuronidové konjugát.

_________________
Epikuros napísal:τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν
Najobávanejšie zlo, smrť,
sa nás ani v najmenšom nedotýka,
pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je,
keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.
Iacobus
Iacobus
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1025
Reputácia Reputácia : 445
Dátum registrácie : 25.08.2018
Vek : 26

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Abilify Maintena 400 mg á 4 t, olanzapín (Actavis) 5 mg

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

 • Zaslať odpoveď

Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 Empty Re: Psychofarmaká - laický výklad

Odoslať  Iacobus Ne 15 marec 2020 - 16:42

Ešte by som dodal, že benzodiazepínové deriváty sa nemajú užívať dlhodobo, pretože vyvolávajú návyk. O tom som písal.
Sú na lekársky predpis, preto ich užívajte len podľa doporučenia psychiatra. Nikdy sa nepokúšajte zabezpečiť si tieto lieky bez lekárskeho predpisu. V liečbe nespavosti je potrebné identifikovať príčinu nespavosti. A odstrániť ju, čo veľakrát pomôže. Prípadne skúste výživové doplnky na báze melatonínu (žiaden liek nie je registrovaný na Slovensku s touto účinnou látkou). Tieto nevyvolávajú závislosť.
V liečbe úzkosti je tiež potrebné liečiť príčinu a nie symptóm, na to sú určené antidepresíva zo skupiny SSRI a SNRI.

_________________
Epikuros napísal:τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν
Najobávanejšie zlo, smrť,
sa nás ani v najmenšom nedotýka,
pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je,
keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.
Iacobus
Iacobus
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1025
Reputácia Reputácia : 445
Dátum registrácie : 25.08.2018
Vek : 26

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Abilify Maintena 400 mg á 4 t, olanzapín (Actavis) 5 mg

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

 • Zaslať odpoveď

Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 Empty Bupropión

Odoslať  Iacobus Po 16 marec 2020 - 16:47

Bupropión (Elontril®, Wellbutrin®) je antidepresívum, patrí k zástupcom inhibítorov spätného vychytávania noradrenalínu a dopamínu (NDRI). Táto skupina sa líši od ostatných antidepresív tým, že ako jediná zvyšuje množstvo dopamínu. Okrem antidepresívneho pôsobenia sa používa v liečbe závislosti od nikotínu a pri redukcii hmotnosti. Zlepšuje sexuálnu dysfunkciu vyvolanú inými antidepresívami.
Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 512px-Bupropion_1.svg
Indikácie:
- depresívna epizóda,
- prevencia relapsu depresie.
Dávkovanie:
Začiatočná dávka je 150 mg podaných vo forme jednorazovej dennej dávky.
Pri nedostatočnej začiatočnej dávke možno zvýšiť dávkovanie na 300 mg denne podávaných dvakrát denne. Je možné zvýšenie dávky na maximálne 400 mg/deň.
Kontraindikácie:
- záchvatové ochorenia (zvyšuje riziko epileptických záchvatov),
- bulímia alebo anorexia nervosa,
- súčasné užívanie inhibítorov monoaminooxidázy (IMAO)
Dôležité upozornenie:
Nesmie sa užívať pacientmi, u ktorých je riziko náhleho vysadenia sedatív alebo alkoholu.
Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať.(?) Môžu ovplyvniť vedenie vozidla.
Tehotenstvo a dojčenie:
Predpisujúci lekári musia zvážiť možnosť alternatívnych terapií u žien, ktoré sú tehotné alebo ktoré plánujú otehotnieť.
Bupropión a jeho metabolity sa vylučujú do materského mlieka, preto sa neodporúča dojčiť.
Nežiadúce účinky:
veľmi časté – bolesť hlavy, nespavosť, s ucho v ústach, nauzea a dávenie,
časté- horúčka, bolesť na hrudníku, vyrážky, potenie, bolesť brucha, zápcha, zvýšenie tlaku krvi, poruchy videnia, tinnitus (pískanie v ušiach), tremor (tras), závrat, úzkosť, anorexia.
Farmakodynamika:
Presný mechanizmus účinku nie je známy. Pôsobí ako selektívny inhibítor spätného vychytávania noradrenalínu a dopamínu, pričom neovplyvňuje serotonínovú neurotransmisiu.
Farmakokinetika:
Absorpcia – po perorálnom podaní tabliet s predĺženým uvoľňovaním sú maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnuté v priebehu 3 hodín.
Distribúcia – mierne sa viažu na plazmatické proteíny (84%).
Biotransformácia – je metabolizovaný prostredníctvom CYP2B6 na tri účinné metabolity, ktoré sú ďalej metabolizované na neaktívne látky.
Eliminácia – 87% sa vylučuje močom, 10% stolicou.

_________________
Epikuros napísal:τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν
Najobávanejšie zlo, smrť,
sa nás ani v najmenšom nedotýka,
pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je,
keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.
Iacobus
Iacobus
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1025
Reputácia Reputácia : 445
Dátum registrácie : 25.08.2018
Vek : 26

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Abilify Maintena 400 mg á 4 t, olanzapín (Actavis) 5 mg

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

 • Zaslať odpoveď

Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 Empty Buspirón

Odoslať  Iacobus Ut 17 marec 2020 - 16:31

Buspirón (Spitomin®) je chemicky derivát pyrimidínylpiperazínu (pôvodne bol pripravovaný ako antipsychotická látka, podobná základná štruktúra antipsychotika aripiprazol) a patrí medzi nebenzodiazepínové anxiolytiká. Nevyvoláva toleranciu, ani závislosť, po vysadení sa neobjavujú abstinenčné príznaky. Nástup účinku je pozvoľný, po 1-2 týždňoch. Na rozdiel od benzodiazepínov nemá antiepileptické a myorelaxačné (relaxácia svalstva) účinky. Nepotencuje tlmivý účinok alkoholu, nemá výrazné sedatívne účinky.
Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 1280px-Buspirone_200.svg
Indikácie:
- pretrvávajúca úzkosť,
- zmiernenie symptómov generalizovanej úzkostnej poruchy,
- doplnková liečba depresie.
Dávkovanie:
Začiatočná dávka je 3 x 5 mg denne. Priemerná denná dávka je 20 – 30 mg. Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 60 mg. Opatrnosť dávkovania pri obličkovej a pečeňovej nedostatočnosti, pri glaukóme a myastenia gravis.
Kontraindikácie:
- závažná porucha funkcie pečene alebo obličiek,
- akútna intoxikácia alkoholom, hypnotikami, analgetikami alebo antipsychotikami,
- epilepsia.
Tehotenstvo a dojčenie:
Nie sú dostatočné údaje. Podávanie buspirónu v gravidite sa z preventívnych dôvodov neodporúča.
Nie je známe, či sa buspirón vylučujú do ľudského materského mlieka. Treba starostlivo zvážiť pomer benefit-riziko.
Nežiadúce účinky:
veľmi časté - závraty, bolesť hlavy, ospalosť
časté – tachykardia, bolesť na hrudníku, zdurenie nosovej sliznice, nauzea, bolesť brucha, sucho v ústach, hnačka, zápcha, vracanie, studený pot, vyrážky, bolesť svalov a kostí, únava.
Farmakodynamika:
Presný mechanizmus účinku nie je známy. Blokuje presynaptické dopamínové receptory selektívne. Bol klasifikovaný ako parciálny agonista selektívneho serotonínového podtypu receptora (5-HT1A) a parciálny agonista noradrenergných alfa1receptorov.
Farmakokinetika:
Absorpcia – po perorálnom podaní sa rýchlo absorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú za 1-2 hodiny.
Distribúcia – má celkovú viazanosť na bielkoviny 95 %.
Biotransformácia – metabolizuje sa prostredníctvom CYP3A4.
Eliminácia - eliminačný polčas pôvodnej zlúčeniny je 2,4 – 2,7 hod. Vylučuje sa najmä močom 29-63 %, ale aj stolicou 18-38 %.

_________________
Epikuros napísal:τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν
Najobávanejšie zlo, smrť,
sa nás ani v najmenšom nedotýka,
pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je,
keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.
Iacobus
Iacobus
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1025
Reputácia Reputácia : 445
Dátum registrácie : 25.08.2018
Vek : 26

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Abilify Maintena 400 mg á 4 t, olanzapín (Actavis) 5 mg

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

 • Zaslať odpoveď

Psychofarmaká - laický výklad - Stránka 2 Empty Nežiadúce účinky liečiv

Odoslať  Iacobus Ut 17 marec 2020 - 19:54

Pri registrácii lieku sa kladie veľký dôraz ne preukázanie účinnosti, kvality a v neposlednom rade aj bezpečnosti liečiva. Všetky tieto tri atribúty liečiva musia byť dokázané klinickými skúškami.
Každá látka podaná do organizmu môže mať nežiadúci účinok, pretože spravidla nie je možné zasiahnuť len cieľovú patologicky zmenenú štruktúru, ale farmaká pôsobia aj na iné štruktúry. Toto postuloval už Paracelsus, ktorý povedal, že každá látka je jed, len dávka rozhoduje, kedy prestáva byť jedom.
Farmakoterapeutické riziko a možné nežiaduce účinky liekov sú sprievodným a objektívnym javom každej farmakoterapie, pričom adekvátne hodnotenie rizika liekov prispieva k prevencii chorobnosti a úmrtia pacientov.
Lekár musí pri preskripčnom rozhodovaní zvážiť pomer rizika, vyplývajúceho z daného terapeutického zásahu, a benefitu, ktorý liečba prináša.
Zvyčajne je vracanie znášané ako nežiadúci účinok pri chemoterapii, avšak vracanie spôsobené pri liečbe akné sa nebude tolerovať.
Nežiaduci účinok liekov (NÚL) je každá neočakávaná a škodlivá reakcia, ktorá vznikla po podaní lieku v terapeutických hladinách.  Nežiaduci účinok je synonymom nežiaducej reakcie. Medzi NÚL nepatria intoxikácie a omyly vo farmakoterapii.
Vedľajší účinok je každý nezamýšľaný účinok lieku, objavujúci sa pri dávkach normálne používaných u ľudí, ktorý súvisí s farmakologickými vlastnosťami lieku. Výsledný efekt vedľajšieho účinku môže byť žiaduci alebo nežiaduci. Napr. žiadúci - sedatívny účinok prvogeneračných H1-antihistaminík a nežiadúci - ospalosť po anxiolytikách.
Nežiaduca udalosť je každá nepriaznivá zdravotná udalosť, ktorá sa môže objaviť počas liečby liekom, ale ktorá nemusí mať bezprostredne kauzálny vzťah s touto liečbou (zlomenina nohy počas antipsychotickej liečby).

Hodnotenie nežiadúcich účinkov podľa nasledovnej frekvencie ich výskytu:
Veľmi časté: u ≥1/10 pacientov
Časté: u ≥1/100 až <1/10 pacientov
Menej časté: u ≥1/1000 až <1/100 pacientov
Zriedkavé: u ≥1/10 000 až <1/1000 pacientov
Veľmi zriedkavé: u <1/10 000 pacientov
Neznáme: frekvenciu nemožno určiť z dostupných údajov

Klasifikácia nežiadúcich účinkov podľa mechanizmu vzniku:
A - augmented - Sú dávkovo závislé, dobre predvídateľné.  Vznikajú na základe vystupňovaného normálneho farmakodynamického účinku. Napr. tremor pri antipsychotikách.
B - bizzare - Sú dávkovo nezávislé, nepredvídateľné a neočakávané. Výskyt je zriedkavý, ale priebeh býva vážny. Napr. alergia na penicilíny.
C - continuous - Vznikajú v náhodnom časovom intervale alebo až po dlhom indukčnom čase po užití daného lieku. Mechanizmus ich vzniku nie je známy, sú neočakávané a nepredvídateľné. Napr. analgetická nefropatia.
D - delayed -  Efekt sa prejaví s odstupom niekoľkých rokov, alebo aj celej generácie. Napr. karcinóm vagíny u dcér matiek, ktoré boli liečené dietylstilbestrolom.
E - ending of use - Vzniká po ukončení terapie daným liekom, nazýva sa aj syndróm z vynechania alebo „rebound“ fenomén. Napr. infarkt myokardu po náhlom vysadení beta-blokátorov.

Liek je aj po uvedení na trh v postmarketingovom sledovaní. To znamená, že sa zaznamenávajú a hodnotia jeho nežiadúce účinky po uvedení lieku do klinickej praxe. Súčasťou tohto procesu je aj farmakovigilancia - dohľad nad bezpečnosťou lieku. Úlohou farmakovigilancie je sledovanie, hodnotenie a objasňovanie nežiaducich účinkov liekov.

Na Slovensku sa hlásenia realizujú na špeciálnych tlačivách, ktoré sa zasielajú do Národného centra pre nežiaduce účinky pri Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), alebo cez online formulár. Povinnosť hlásiť nežiadúce účinky majú zdravotnícki pracovníci, ale môže ich nahlasovať aj pacient.
Zlepšovať kvalitu a bezpečnosť liekov môžete aj vy, prostredníctvom formulára na stránke https://portal.sukl.sk/eskadra/.
.

_________________
Epikuros napísal:τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν
Najobávanejšie zlo, smrť,
sa nás ani v najmenšom nedotýka,
pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je,
keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.
Iacobus
Iacobus
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1025
Reputácia Reputácia : 445
Dátum registrácie : 25.08.2018
Vek : 26

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Abilify Maintena 400 mg á 4 t, olanzapín (Actavis) 5 mg

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

Strana 2 z 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

Návrat hore

- Similar topics
» Blog

 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Hore