Schizofórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Dole

Liečba schizofrénie - dávny predkovia

Goto down

  • Zaslať odpoveď

Liečba schizofrénie - dávny predkovia Empty Liečba schizofrénie - dávny predkovia

Odoslať  xkrchnav Ne 26 október 2014 - 11:09

Ahojte,
zaujal ma príspevok Petra Dobrého na facebooku, neviem či je to jeho dielo, alebo to odniekiaľ prevzal, napísal som mu, čakám odpoveď. Ale chcem sa o to s vami podeliť. Tiež mám pocit, že naše technológie zatieňujú to, čo naši dávni predkovia mali oveľa viac zvládnuté...

1) Léčba schizofrenie byla objevena už dávno.
(napsáno na základě skutečných událostí)
Tehdy však lidé neznali knihy, neměli k dispozici rozhlas, televizi ani internet a tak toto obrovské lidské poznání upadlo v zapomnění. Nynější věda nemá sebemenší tušení proč se schizofrenie u člověka vyskytne a jak se tento stav dá cíleně vyléčit. Všechno jsou jenom ničím nepodložené hypotézy o dopaminu a přenašečích bez sebemenší možnosti reálné a účinné terapie vedoucí k vyléčení. Léčba spočívá pouze v utlumení člověka a v jeho přesvědčování, že to, co se s ním děje, vlastně není pravdou, ale jakýmisi nevysvětlitelnými halucinacemi a bludy. To, co se s takovým člověkem děje totiž nemůže pochopit nikdo, kdo si tímto stavem sám osobně neprošel, a následně, pokud měl více štěstí nežli rozumu, se z tohoto stavu dostal. Potom už stačí dát si jenom věci do souvislostí a ve výsledku je naprosto jasné, jak k té nemoci člověk přijde, a jak jedině se z tohoto stavu může člověk vyléčit. Pokud současná věda, která je nepochybně na velmi vysoké úrovni, si neví rady s mnoha psychiatrickými diagnózami a i přes veškerou snahu se dlouhodobě nedaří tuto neoddiskutovatelnou skutečnost prolomit, je asi na čase pochopit, že je tady asi něco zásadně špatně. Budeme li naprosto upřímní, tak člověku, který přijde k lékaři s problémem zvaným schizofrenie, lékař postupně po částech řekne asi tolik, to co se děje ve vašem myšlení naprosto nechápu, naprosto si to ani nedokáži představit a proto to ani nikdo, kdo to sám nezažil není schopen pochopit. Vaši realitu proto budeme pojmenovávat jako halucinace a nevyvratitelné bludy, kterými trpíte z mě neznámých příčin, které ale nazýváme schizofrenií. Prognóza vašeho vyléčení je velmi nejistá, spíše se připravte na to, že váš stav je nevyléčitelný.
Vážení přátelé, pokud budete věnovat pozornost následujícím řádkům a podaří se vám pochopit celkem jednoduchý princip, budete moci s čistým svědomím takovému člověku říci. Budete li aktivně spolupracovat, pomohu vám najít ve vaší minulosti konkrétní příčinu stavu, do kterého jste se dostal. To, co se s vámi děje si nikdo, kdo to sám nezažil, nemůže i při té nejbujnější fantazii ani představit. Mohu vám však vysvětlit jak je to možné, že se přesně tohle s vámi děje a co a proč se to s vámi děje. Dokážete li ve svém vlastním myšlení důsledně postupovat podle uvedených rad, vaše šance na úplné uzdravení je velká. Největší překážkou takovému uzdravení však bývá člověk sám. Většina lidí si tak sama uzavře cestu z pekla schizofrenie tím, že svým vlastním myšlením odmítne tuto cestu nastoupit, případně odmítne z jakýchkoliv důvodů v této cestě pokračovat. Velice častým důvodem k přerušení, nebo nenastoupení cesty z pekla schizofrenie bývá nedůvěra a strach. Je možné těmto lidem se schizofrenií pomoci. Člověk si musí takovou pomoc ale sám přát a musí být schopen takovou pomoc přijmout. Dnes, má věda obrovskou moc a přístup ke schizofrenii je takový, že její příčinu bude možné nalézt vědecky, v laboratořích či magnetickou rezonancí, nebo jinými vyspělými technologiemi, které jsou schopné prohlížet lidské tělo zevnitř a ještě rozřezané na tenké plátky jako nakrájený salám. Přitom všem, ale tam to psyché věda nemůže nalézt. Co je to vlastně ta psychiatrie, tedy věda zkoumající psyché, tedy duši člověka, kterou se zatím nepodařilo žádným zázrakem techniky najít. Je pravidlem, že člověk, který má velkou moc, postupně ztratí soudnost, považuje svoje přesvědčení za neměnnou pravdu a pokud někdo vystoupí s jinou pravdou, má tendenci takovou jinou pravdu radikálně zavrhnout. Není tomu ještě ani 400 let, co církev, která měla tehdy moc, kterou má dnes věda, odsoudila Galileo Galilea k doživotnímu vězení za to, že vystoupil se svojí pravdou o kulatosti země.
Dne 22. června 1633 inkvizice konala závěrečné slyšení Galileo Galilea, jemuž bylo tehdy 69 let a žádal o slitování s poukazem na svůj „politováníhodný stav tělesné indispozice.“[zdroj?] Vyhrožováním mučením, vězněním a smrtí na hranici donutil demonstrační proces Galilea „odvolat, zatratit a zošklivit si“ svou práci a slíbit, že odsoudí jiné, kteří budou zastávat jeho předchozí pohled.[zdroj?] Galileo udělal vše, co po něm církev žádala a dodržel tak (nakolik jen můžeme říct) dohodu o přiznání viny uzavřenou před dvěma měsíci. Byl odsouzen a potrestán doživotním vězením.
Příběh, že Galileo, když se po odvolání zvedl z kolen, řekl „Přece se točí!“ (Eppur si muove!) nemůže být pravda; říct něco takového před úředníky inkvizice by znamenalo takřka jistě rozsudek smrti.
Zkusme tedy připustit, že o téměř čtyři sta let později se karta obrátila a tentokráte věda, která zatím nabyla moci zatemňující zdravý rozum, ve svém hledání duše v laboratořích, se dopouští podobné chyby, o čemž svědčí naprostá neschopnost nalézt skutečnou příčinu a léčbu mnoha psychiatrických diagnóz, kdy je člověk vystaven tak nepředstavitelnému pekelnému utrpení, že si často sám sáhne na svůj život.
Schizofrenie není žádnou novou civilizační chorobou, ale tyto stavy jsou popsány už v hebrejské bibli. Zkusme tedy hledat v moudrosti našich dávných předků, v jejichž podmínkách bez elektřiny, lednice a ústředního topení by většina z nás nepřežila první zimu. Zkusme s pokorou hledat v moudrosti lidí, kteří museli být tak vynalézaví, že si dokázali poradit i s tím, co je pro nás neřešitelným problémem. Hledejme, kdy a kde nám naši pra pra pra zanechali nějaké zmínky a rady o stavech, kdy se člověku rozštěpí jeho psyché, oni tenkrát říkali duše a v jeho duši, tedy v myšlení se objeví jakési druhé já, které je zlé a způsobí člověku tak pekelné utrpení, které nešťastník ve svém zoufalství často sám ukončuje vlastní rukou a vlastní krví, naprosto přesně tak, jak v pohádkách bývá podepsána ta osudová smlouva s tím pohádkovým čertem. Pokud s pokorou a bez předsudků dokážeme připustit, že právě v těchto pohádkách nám naši dávní předci zanechali velice přesný a podrobný návod, ve kterém je podrobně popsáno, proč člověk onemocní schizofrenií a také, že je tam návod, jak se z toho pekla může dostat ven, pak máme napůl vyhráno.

xkrchnav
xkrchnav
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1600
Reputácia Reputácia : 142
Dátum registrácie : 19.08.2012
Vek : 39
Bydlisko Bydlisko : Adamov, ČR

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia:

http://krizovatkaduse.osvobodse.cz
hug0
sorry0
thanks0

Návrat hore Goto down

  • Zaslať odpoveď

Liečba schizofrénie - dávny predkovia Empty Re: Liečba schizofrénie - dávny predkovia

Odoslať  xkrchnav Po 27 október 2014 - 19:38

Po prečítaní druhého príspevku P. Dobrého už som tak nadšený nebol... Ale hovorím si, nebudem kvôli môjmu názoru zabraňovať v šíreniu niečoho, čo by inému mohlo pomôcť. Tu je druhý príspevok teda:

2) Příčiny onemocnění schizofrenií a mnoha dalšími psychickými problémy.

Pokud v moudrosti našich předků ukryté v mnoha pohádkách budeme hledat popis příčiny proč se někdo dostane do pekla schizofrenie, tedy do onoho pohádkového pekla, tak společným jmenovatelem je morální příčina. Princezna příliš touží po ženichovi a nehodlá na nic čekat. Rovněž peněz chtivého správce může čert odnést do pekla. Tedy je možné usoudit, že porušením jakýchsi morálních pravidel je podle pohádkových rad spouštěčem jakéhosi dalšího konkrétního dění. Člověk není schopen po svém narození samostatné existence a tak může přežít pouze, pokud mu je poskytnuta nutná péče a ochrana, která je dána na základě elementárních morálních pravidel. I jeho další existence je ale možná pouze, budou li platit alespoň elementární pravidla jakési morálky. Tato elementární pravidla říkají, že dítě má tátu a mámu, táta žije s mámou, máma žije s tátou a společně se starají o dítě. Člověk se musí ke všemu poctivě dopracovat vlastní pílí a vlastním úsilím. Nikdo nesmí druhého okrást ani zabít a nikdo nemá druhého úmyslně poškozovat. Velice přesné znění těchto pravidel můžeme nalézt v božím desateru, které prostě platí bez ohledu na to, zdali je někdo věřící, či nevěřící.
Souhrnem zní desatero takto:
Já jsem Pán, tvůj Bůh:
1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Neuctívej jiné bohy)
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Nezneužívej Boží jméno).
3. Pomni, abys den sváteční světil. (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu)
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ. (Nebudeš vraždit).
6. Nesesmilníš. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
7. Nepokradeš. (Nezcizuj majetek druhých lidí).
8. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nemluv o jiných lidech nepravdivě).
9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
10. Nepožádáš statku bližního svého. (Nezcizuj majetek druhých lidí).
Pochopíme li správně pohádkové rady, tak okamžikem dobrovolného, vědomého a úmyslného porušení elementárních morálních pravidel, dojde ke spuštění jakéhosi procesu, který po určité době způsobí člověku fatální újmu. V pohádkách je tato skutečnost alegoricky popsána tím, že princezna zaslepena touhou po ženichovi dobrovolně dojde do čertova mlýna a tam opět dobrovolně vlastní rukou a vlastní krví upíše svoji duši, tedy psyché čertu.
První přikázání v sobě zahrnuje varování před jakýmkoliv kontaktem s okultismem, případně s drogami, které zpočátku navozují bezpracně pocity slasti a štěstí. Do této kategorie patří věštění, kyvadlo, vyvolávání duchů, jakékoliv čarování, práce s energiemi, léčitelství, telepatie, virgule, satanismus. Tam všude se dá zakoupit jednosměrná jízdenka do stanice PEKLO-SCHIZOFRENIE.
Velice odbornou a poučnou přednášku na toto téma, od dvou pánů s doktoráty si můžete vyslechnout zde. http://tvnoe.tbsystem.cz/index.php?cs/videoarchiv/kulaty-stul-2008-02-29-okultismus/quality/high
Karmelitán Vojtěch Kodet a Jaroslav Brož z Karlovy Univerzity
xkrchnav
xkrchnav
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1600
Reputácia Reputácia : 142
Dátum registrácie : 19.08.2012
Vek : 39
Bydlisko Bydlisko : Adamov, ČR

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia:

http://krizovatkaduse.osvobodse.cz
hug0
sorry0
thanks0

Návrat hore Goto down

  • Zaslať odpoveď

Liečba schizofrénie - dávny predkovia Empty Re: Liečba schizofrénie - dávny predkovia

Odoslať  xkrchnav Po 27 október 2014 - 19:40

A pokračujeme...

3) Schizofrenie a čertův mlýn
V pohádkách bývá mnohdy lidová moudrost uložena pomocí alegorie, nebo jistých hádanek a tajemství a teprve po jejich rozluštění je možné splnit nějaký úkol a vysvobodit někoho z pekla či princeznu ze zakletí, nebo z moci zlého čaroděje. Zkusme tedy rozluštit ta alegorická tajemství čertova mlýna, kam musí princezna naprosto dobrovolně sama osobně dojít, aby tam upsala svoji duši čertu.
V pravém mlýně se zrno nejprve pročistí a přichází do zařízení které se jmenuje loupačka, kde se zrnu obrousí slupka, která je jakousi ochranou zrnka a urazí se klíček, z loupačky vypadne takzvaná kroupa, která se dále zbavuje prachu v kartáčovačce. Všechno jsou důmyslné přesně fungující mechanismy, které s pomocí gravitace, tedy ryze přírodní síly, postupně dalším drcením a rozmělňováním v po sobě následujících dokonale fungujících soustrojích, rozdrtí a rozemelou původní zrno na jemný prach. Říká se prach jsi a v prach se obrátíš, jenom ten mlýn ten proces značně urychlí. Takové zrníčko obilí by se také časem rozpadlo na prach i bez mlýna. Zkusme tedy pochopit alegorii čertova mlýna tak, že člověk, který se dostane do určitého předem daného procesu, ve kterém hrají důležitou roli ryze přírodní síly, kterým někdy říkáme magické, je tímto procesem nejprve zbaven svojí ochrany, často také dvoufázově a poté je dalšími důmyslnými procesy a energiemi systematicky a cílevědomě, postupně obrušován a drcen tak, aby na konci tohoto postupu z člověka zbyl jenom prach. Tajemství čertova mlýna tedy spočívá v tom, že okamžikem podpisu vlastní rukou a vlastní krví, smlouvy s čertem, tedy dopuštěním se konkrétní morální chyby, se s určitým zpožděním spustí předem daný proces, na jehož začátku se člověk zbaví přirozené ochrany a na jeho konci z člověka zbude jenom prach. Vždyť přeci schizofrenici často páchají v zoufalství ze svého nepopsatelného, tedy pekelného utrpení sebevraždy, aby tak ukončili svoje utrpení, přesně podle chytře utajené záludnosti oné virtuální smlouvy, tedy také vlastní rukou a vlastní krví, což je pro toho nešťastníka jediný způsob, kterak to pekelné utrpení ukončit.

4) Schizofrenie a zlo
Z přednášky pánů doktorů Vojtěcha Kodeta a Jaroslava Brože jsme se mohli poučit, že zlo je jakási inteligentní, zcela konkrétní bytost, možná by se dalo říci osoba. V pohádkách bývá tato bytost nazývána čertem, teologie používá názvy jako démon, ďábel, zlý, nebo satan. Pro náš účel a pochopení zla hledejme opět v moudrosti našich předků uložené v pohádkách, co důležitého nám o tom čertu vlastně chtěli sdělit. Na mnoha pohádkových příkladech se můžeme dozvědět, že čerti nemají naprosto žádnou moc nad člověkem spravedlivým a dobrým a nemohou takovému člověku tedy nikterak ublížit. Nejlepší obranou proti zlu je tedy nemít žádné zlo v sobě a být dobrý člověk. Jak jednoduché viďte. Zlo je skutečná přírodní inteligentní energie, pro kterou však platí velice podobné zákony jako pro gravitaci. Čím je zla více, tím větší má zlo moc a sílu. Klasickým příkladem jsou války, kdy zlo vygraduje do obrovských škod, násilí, utrpení a smrti. Dokonce pokud se někdo příliš přiblíží ke zlu, pak se sám přesvědčí o tom, že stejně jako gravitace vytvoří černou díru, se svým horizontem události, za kterým už není návratu, stejně tak i zlo má svůj horizont události, po jehož překonání už není návratu zpět, neboť překonání fyzikálních zákonů patří do kategorie zázraků. Každý člověk je naprosto svobodným tvorem, který má právo vždycky svobodného rozhodnutí. Z toho plyne, že myšlení člověka lze různými způsoby ovlivnit, ale rozhodnutí je vždycky svobodné. Janu Husovi jeho myšlení nepochybně velelo odvolat a zachránit si tak život, ale jeho rozhodnutí bylo svobodné a nikterak ho to neovlivnilo. Každý člověk má na výběr ke svým životním rozhodnutím široké spektrum možností. Nedobrá finanční situace se dá řešit zvýšenou pracovitostí, šetrností, dluhem s úmyslem splacení, na straně jedné a od půjčky beze snahy navrácení, podvodu, krádeže, loupeže, až po loupežnou vraždu, na straně druhé. Pokud se člověk v životě rozhoduje ve spektru dobra, je tímto dobrem zároveň chráněn a je svobodný do té míry, že může svobodně učinit i špatné, tedy zlé rozhodnutí. Pokud se člověk ve svém životě ale rozhoduje a koná ve spektru zla, dostává se postupně do moci tohoto zla a zlo mu začne aktivně bránit se z této moci vymanit. Zlo má tedy svoji moc a schopnost ublížit člověku, který sám svobodně činí zlá rozhodnutí a činy, nebo který má v sobě špatné, tedy zlé vlastnosti. Úzce právě toto souvisí se zákony magie. Základní magický zákon je zákon akce a reakce a další dva magické zákony hovoří o svobodě člověka. Porušením těchto zákonů se člověk vystavuje reálnému nebezpečí konkrétního setkání se zlem jako konkrétní inteligentní entitou.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V černé magii, ač se to nezdá, platí také zákony. Jedním a tím nejdůležitějším, který by měl každý mít na paměti, je zákon „akce a reakce“[zdroj?]. Nikdo by se neměl divit, že pokud vyvolá nějakou energii, bude mu tato energie vrácena a v dostatečné míře posílena, ať již bude záporná nebo kladná.
Nebudeš dobrovolně, zlovolně, s předchozím rozmyslem a záměrem ubližovat druhému na kterékoliv rovině, z nichž se skládá naše smrtelná existence - mentálně, fyzicky, citově nebo duchovně. (Tento zákon také zahrnuje vraždu.)
Nebudeš dobrovolně, zlovolně, s předchozím rozmyslem a záměrem obírat druhého o jejich svobodnou volbu - právo a schopnost dělat rozhodnutí ohledně své cesty a života.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pokud se schizofrenik, nebo člověk s bipolární poruchou, nebo i s jinými psychiatrickými diagnózami dopustí trestného činu, například vraždy, je jeho čin posouzen jako čin, za který pachatel není odpovědný, jelikož nedokázal ovládnout svým myšlením svoje konání. Nabízí se otázka, které, nebo čí myšlení ovládalo jeho konání když vraždil. Jeho konání nepochybně bylo inteligentně řízené myšlením, tedy jeho psyché, které lze nazvat myšlením v duchu, dříve se říkalo duší. Vysvětlení opět můžeme nalézt v moudrosti našich předků. Princezna přeci upsala to svoje myšlení zlé inteligentní bytosti, v pohádce čertu a právě ten pohádkový čert za rok a den získal moc nad jejím myšlením, tedy její myšlení už nepaří princezně, ale aktivně jej ovládá ta zlá bytost, která jí tímto právem jejím vlastním myšlením působí pekelné utrpení, tedy přesně stavy, které se nazývají schizofrenií. Zděšení člověka, jehož vlastní myšlení aktivně ovládá někdo zlý a nesmírně inteligentní je bez osobního zážitku naprosto nesdělitelné. Čím více člověk hledá vysvětlení a snaží se pochopit to, co se s ním děje, tím více propadá zoufalství a beznaději, protože jeho vlastní myšlení s ním rozehrálo ďábelskou hru, s předem jasným cílem. Nikdo v jeho okolí nedokáže pochopit jeho hrůzu a zděšení. Zlá bytost právem nad psyché člověka dokáže ovládat mozek na daleko vyšší úrovni, nežli člověk sám. Dokáže člověku způsobovat nevolnosti, s chirurgickou přesností mu dávkovat různé druhy bolesti, dokáže na člověka přímo v jeho myšlení hovořit, jako by si s někým telefonoval, ovládat jeho nálady, libido, spánek, představy, vidiny a sny. Jelikož se pravdivě říká, že čert nikdy nespí, tomuto pekelnému utrpení je člověk vystaven od rána do večera a od večera do rána. Často je jenom otázkou času, nežli člověk vyslábne a v naprostém zoufalství z toho pekelného utrpení si vlastní rukou sáhne na život. Moderní medikace člověka otupí, natolik, že se výrazně omezí vnímání podnětů, jak negativních, tak pozitivních a člověk své utrpení pouze lépe snáší. Vlastní příčinu schizofrenického stavu, však moderní léčba naprosto neřeší. Světová zdravotnická organizace WHO podle informací z následujícího videa, statisticky zjistila, že procento vyléčených schizofreniků je mnohonásobně větší ve státech, kde se tato utlumující medikace nepoužívá.
Léčba dobrem a dvě vyléčené dámy.
https://www.youtube.com/watch?v=xmLUkTbPWDQ&feature=youtu.be

a zatiaľ posledný príspevok a z môjho pohľadu najviac podnetujúci:

5) Schizofrenie a psychiatrie
Znám jednu lékařku, která je již několik let s dg. schizofrenie v invalidním důchodu. V určité době jsem paní doktorce nabídl pomoc, že znám způsob, kterak je možné se z toho stavu úplně dostat. Paní doktorka mne odmítla s odůvodněním, že má plnou důvěru k lékařskému stavu, ke kterému sama patří a že hodlá být vzorným pacientem a řídit se radami psychiatrů, které říkají, o ničem nepřemýšlet, nic v myšlení nerozebírat a chtít na všechno zapomenout. Asi po roce se paní doktorka neúspěšně pokusila o sebevraždu. Když jsem ji po nějakém čase navštívil, řekla mi, že svoji léčbu hodnotí jako systém pokus omyl, jedny prášky, druhé prášky, více prášků méně prášků, ale na adresu psychiatrů řekla doslova, oni o tom nevědí vůbec nic. V té době paní doktorka nemohla vůbec vycházet z domu, bála se nastoupit do tramvaje, takže jenom seděla se svým utrpením sama doma a trpěla. Vysvětlil jsem paní doktorce jité zákonitosti a poradil jí, konkrétní postup v myšlení, kterým je možné svůj stav začít výrazně zlepšovat. Během následujících dní pominulo intenzivní noční pocení, podstatně se vylepšil spánek, ustaly ataky a zřetelně se jí začala navracet energie a chuť do života. Asi po půl roce jezdí paní doktorka sama autem a její stav se výrazně zlepšil natolik, že paní doktorka sama řekla, že o sebevraždě již naprosto neuvažuje a je na ní poznat, že její utrpení zřetelně výrazně polevilo. Opakovaně jsem četl, že někteří psychiatři přišli na to, že pokud člověku s psychiatrickou diagnózou, který je ve vážném stavu, poskytnou svým přístupem k němu, dobro a upřímnou snahu pro něho udělat laskavým přístupem maximum možného, že jeho stav se začne výrazně zlepšovat. Nejedná se o nic jiného, nežli o často zmiňovaný boj dobra se zlem. Pokud je někde přítomné dobro a nezištná velká snaha pomoci druhému člověku v nouzi, tak zlo musí ustoupit, jelikož dobro je mocnější nežli zlo. I tuto moudrou radu můžeme nalézt v mnoha pohádkách, vždyť kdo vždycky jde v pohádce zachránit někoho z pekla, nebo z moci zlého čaroděje? Bývá to buď princ, nebo chudý chasník, či vysloužilý voják, kteří jsou naprosto vždycky motivováni láskou, nebo snahou nezištné pomoci druhému člověku v nouzi. Tedy pochopíme li alegorii těchto pohádkových rad, z moci zla lze člověka vysvobodit jedině dobrem, jelikož dobro je mocnější nežli zlo.
xkrchnav
xkrchnav
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1600
Reputácia Reputácia : 142
Dátum registrácie : 19.08.2012
Vek : 39
Bydlisko Bydlisko : Adamov, ČR

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia:

http://krizovatkaduse.osvobodse.cz
hug0
sorry0
thanks0

Návrat hore Goto down

  • Zaslať odpoveď

Liečba schizofrénie - dávny predkovia Empty Re: Liečba schizofrénie - dávny predkovia

Odoslať  xkrchnav St 29 október 2014 - 10:57

Pokračujem v príspevkoch (tentokrát trochu rýchlejšie než som schopný prečítať):

6) Schizofrenie a strach
Strach je faktor, který člověka výrazně oslabuje až paralyzuje. Strašení hraje ve schizofrenii výraznou roli. Velice pozitivní zjištění pro mne v určité době bylo, že veškeré dění při schizofrenii se děje podle velice přesných pravidel a zákonů, které se nedají porušit. Tedy i strašení podléhá těmto zákonům. Všimněte si velice pozorně, jak takové strašení od čertů v pekle, nebo v čertově mlýně probíhá a vezměte si z toho ponaučení. Čerti řinčí řetězy, dělají hluk, blikají světla, zvedne se vítr, dveře od skříně se otevírají a zavírají, na člověka vyšlehávají plameny, ozývají se hromy blesky, ale vždycky platí, že čerti se nemohou člověka ani dotknout, ani mu nikterak jinak přímo ublížit. Pokud se člověk nechá takto vyděsit k panické hrůze, je tímto svým zděšením paralyzován a může až upadnout do mdlob a tím se podvolit a dostat se tak do stavu, kdy je plně v moci sil a energií, které jej takto paralyzovaly. V pohádkách je ale i návod, kterak se do takového stavu nedostat. Pohádka Nebojsa, kde se dřevorubec Ondra musí utkat s kouzly zlého čaroděje, který zaklel krásnou princeznu, má tuto důležitou radu už ve svém názvu. V pohádce Hrátky s čertem, jde vysvobodit princeznu a její komornou Káču z pekla vysloužilý voják Martin Kabát, co se neuměl bát. Právě tohle jsou ty důležité pohádkové rady, které nám říkají, že strašením je možné paralyzovat, nebo oslabit jenom toho, kdo se vyděsit nechá. Možná si právě říkáte, tomu se to mluví, když ty ataky nejsou na něho. Mohu vás ujistit, že jsem osobně zažil horké kliky od dveří, jiskry a blesky nad postelí, přímé útoky jak střídavým, tak stejnosměrným proudem přímo do mozku, až na samou hranici bezvědomí, po kterých jsem měl několik hodin mžitky před očima a trávení se mi dávalo do pořádku několik dní. Po těle se mi pohybovala horká obruč, pískalo mi v uších, měl jsem hrozné tlaky v hlavě a bušilo mi srdce, až mě musela odvézt rychlá. Znám člověka, kterému se doma otevíraly a zavíraly dvířka od skříněk. Pokud ale člověk pochopí co to je a proč to je, a ví co v takovém okamžiku má dělat, tak se může dostat do stavu, kdy začne být pro něho zajímavé co tyhle inteligentní energie dokáží a jak dlouho je to bude bavit, pokud zjistí, že nemají šanci nahnat člověku strach. Podle mé zkušenosti, taková velice silná ataka, pokud pozná, že nemá šanci člověka vyděsit, končí během pár vteřin. Buďte si naprosto jistí tím, že to ta energie pozná naprosto bezpečně. Pokud však člověk propadne strachu a je šance jej vyděšením paralyzovat, může to trvat několik hodin. Ta inteligentní energie to prostě pozná a pokud vyhodnotí, že nemá šanci, tak nebude zbytečně plýtvat svojí silou. Možná to většině lidí bude zpočátku připadat neuvěřitelné, ale i síla moci, kterou tyhle inteligentní energie nad člověkem mohou získat, je dána tím, nakolik jim to sám člověk svým vlastním myšlením dovolí. Je to prostě zlo, které má moc jenom nad tím člověkem, v jehož myšlení je nějaké zlo přítomné, nebo který se v minulosti nějakého zla, či něčeho špatného dopustil, případně se dostal do nějaké životní situace, kdy zlo se stalo řešením nějakých vztahů či velkých konfliktů. Často to bývají třeba velké a dlouhodobé konflikty s rodiči, kdy vzájemné vztahy přerostou do nepřátelství, nebo opakované nevěry, tedy promiskuita, případně okultismus, kterému jsem se věnoval v oddíle (2). Vždycky však platí pravidlo, nebo zákon, že zlo nad dobrým člověkem nemá žádnou moc.

7) Schizofrenie a víra v Boha
Pojďme rovnou do pohádky. Doslova kuchařkou pro vysvobození z pekla schizofrenie je pohádka Hrátky s čertem s Josefem Bekem v hlavní roli coby vysloužilého vojáka Martina Kabáta, co se neuměl bát. Teprve tehdy, až se podaří někomu vysvobodit se ze schizofrenie, může pochopit, že autor tohoto pohádkového příběhu nade vší pochybnost schizofrenii sám prodělal a následně, po svém osvobození, pomáhal dalším lidem se ze schizofrenie osvobodit. Jelikož teprve při opakované osobní zkušenosti člověk může poznat a pochopit, že některé ty hrůzy, které při prvním prožitku vnímá jako děsivé a bezmezné, se naprosto přesně a tedy zákonitě v mírných obměnách, ve všech dalších případech, se železnou pravidelností opakují a je tedy možné se na ně dopředu připravit a odbourat tak faktor strachu, se kterým tento proces přímo pracuje. Nejdůležitější roli v celém procesu hraje dobro. Úloha dobra je v pohádce vysvětlována v několika obrazech a obecný vztah k dobru, tedy v pohádce k Bohu, je vyjádřen postavou poustevníka Školastika. Poustevník přísně dodržuje všechny možné rituály, důsledně si odříká vše možné a žije jenom svojí vírou a zbožností. Když se však dozví, že se dvě dívky dostaly do velkých problémů, tak jim jejich trápení přeje a říká, že jim utrpení právem patří. Anděl Teofil mu poté přináší od Boha suchou kůrku k jídlu. Je to naprosto jasné a zřetelné pohádkové vyjádření toho, o čem vztah k Bohu, tedy k Nejvyššímu Dobru není. Zatímco Martin Kabát žádné rituály v pohádce nedodržuje a nevykonává, ale je skromný, spravedlivý a má snahu nezištně pomoci druhému člověku, který se vlastní chybou dostal do velkých nesnází. Martin Kabát ale v jednom obraze prozrazuje naprosto základní ponaučení. Je to tehdy, když se postaví v detailu přímo proti kameře a prohlásí, „s pomocí boží jde se do pekla“, přehodí si kyj přes rameno a odchází. Další důležité ponaučení se nachází v okamžiku, kdy čerti nechtějí propustit Martina Kabáta z pekla a učiní tak až tehdy, když anděl Teofil volá nad peklem, že čerti nemají nad dobrým a spravedlivým člověkem žádnou moc a pohrozí peklu nebeskou jízdou, potom teprve čerti Martina Kabáta ze své moci musí propustit. Bez zásadní pomoci dobra, tedy boží pomoci, se člověk z moci zla nemůže osvobodit. Další moudrou radou, která z této skutečnosti vyplývá, je ta, že pokud někdo takto účinně někomu pomůže z moci zlé bytosti, byť by to bylo jenom konkrétní radou, tak i on sám, tímto svým skutkem, musí do toho pekla nejprve dojít a ocitnout se v moci zla a jenom dobrý a nezištný člověk to může přečkat bez vážných následků. Pokud by se někdo pokusil tímto způsobem někoho vysvobodit ze zištných důvodů, nebo by to nebyl v jádru dobrý člověk, on sám se dostane do vážných problémů. Této problematice hodlám věnovat samostatný oddíl. Podle mého poznání tedy vztah k Bohu není o tom, jak kdo dokáže co o Bohu nastudovat, jak si Boha vysvětluje a jak kdo Boha chápe a jak se zaobírá svým uvažováním o Bohu, ale naopak, jak se kdo v životě sám chová k lidem okolo sebe a jaký kdo doopravdy je. Člověku naprosto nepřísluší, aby jakkoliv Boha posuzoval, hodnotil a zařazoval. Člověk může Boha jenom pokorně o něco poprosit, například o pomoc, nebo o ochranu a také je vhodné stejným způsobem Bohu poděkovat.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Absolutno je subjekt, jehož objektem je ono samo. Je to tedy Myšlení, jež myslí samo sebe. To znamená, že absolutno je DUCH, subjekt zářící sám sobě a vědomý sama sebe. Nejvyšší definicí absolutna je podle Hegela, že absolutno je duch. Hegel se tedy shoduje s Aristotelem, že Bůh je Myšlení myslící samo sebe a že toto sebemyslící Myšlení je telos neboli cíl, který hýbá vesmír jako cílová příčina.
http://ktf.cuni.cz/~sprunk/old/Platon%20-%20krasa.doc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cool Schizofrenie a dobro.
Člověk ve stavu schizofrenie, tedy nějakou svojí morální chybou, nebo silným kontaktem s nějakou formou zla, či zapovězeného jednání, dobrovolně opouští království dobra a ocitá se na území kde panuje zlo. Nejčastější chybou, které se člověk dopouští je, že v okamžiku kdy si uvědomí svoji zoufalou situaci, se začne dovolávat dobra, které předtím sám opustil a hledá viníka svého utrpení. Správný postup, tedy postup vedoucí zpět z moci zla pod ochranu dobra, je právě opačný. Člověk si nejprve musí uvědomit své chyby, kterých se dopustil, pokorně si dokázat přiznat, že na vině není nikdo jiný nežli on sám a začít sám ve svém myšlení postupně zlo rozlišovat a odmítat ve třetí osobě. Martin Kabát také při hře s čertem v karty pekelníkovi oniká. Je to velice důležitá rada, neboť při oslovení ve druhé osobě by jej pohotový čert okamžitě vtáhl do hry, tedy do hovoru. Jedinou obranou proti falešnému hráči je tedy zásadně s ním nehrát, nebo tuto jeho hru okamžitě ukončit. Vždycky tedy, toto odmítám, nebo zříkám se ho, nechci s ním nic mít. Velice pěkně je tento postup rozpoznávání zla a jeho odmítání alegoricky popsán v pohádce, kterou známe pod názvem Nesmrtelná teta s Jiřinkou Bohdalovou v hlavní roli, coby zlé inteligentní bytosti Závisti. Celá pohádka je podrobným návodem, kterak člověk schizofrenií onemocní a jak jedině se může z tohoto zlého stavu vymanit.
Do království (myšlení člověka) přichází naprosto konkrétní zlá inteligentní bytost a ujímá se moci. Král(člověk) přichází o rozum a štěstí. Zlá bytost podvádí a lže tím, že mění ano v ne a mění ne v ano. Člověk je zmatený a naprosto nechápe co se s ním děje. (stává se psychiatrickým pacientem) V celém království se všichni musí předklonit a trpět. (člověk trpí psychicky i fyzicky) Řešením je, když přijde chudý, spravedlivý a poctivý chasník (vlastnosti nutné v sobě nalézt k rozlišení zla) a zlo ve všech jeho podobách rozpozná a odmítne, tedy vyžene. (toto musí člověk sám dokázat ve svém myšlení udělat) Zlo se ale v různých dalších podobách vrací a spoléhá na špatné lidské vlastnosti. (závist, ego, pomstychtivost, atd) Chudý chasník jej však znovu a znovu rozpozná a vyžene, tedy odmítne. Teprve poté se může navrátit na uvolněné místo dobro a zlo musí odejít a ztratí svoji moc. Králi (člověku) se teprve poté vrátí rozum a štěstí. Principielně je to vlastně velice jednoduché, taková léčba schizofrenie. Největší překážkou však bývá člověk sám, neboť nalézt v sobě pokoru a schopnost rozpoznat a odmítnout všechno zlé ve svém já a ve svém myšlení, bývá pro mnoho lidí neřešitelný problém, zvláště když myšlení člověka je silně ovlivňováno až ovládáno zlou bytostí.
xkrchnav
xkrchnav
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1600
Reputácia Reputácia : 142
Dátum registrácie : 19.08.2012
Vek : 39
Bydlisko Bydlisko : Adamov, ČR

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia:

http://krizovatkaduse.osvobodse.cz
hug0
sorry0
thanks0

Návrat hore Goto down

  • Zaslať odpoveď

Liečba schizofrénie - dávny predkovia Empty Re: Liečba schizofrénie - dávny predkovia

Odoslať  xkrchnav Po 3 november 2014 - 20:03

9) Kdo může pomáhat člověku ze schizofrenie.
Kde jinde opět hledat dobré rady, nežli v pohádkách. Zachránit princeznu z moci zlého čaroděje jde většinou chudý a spravedlivý chasník s pomocníky. Například pohádka Nebojsa, nebo pohádka O statečném kováři. Zatímco hlavní hrdina splňuje podmínky dobrého charakteru svojí nezištností a snahou pomoci jinému člověku v nouzi, na názorném příkladu jeho pomocníků je v tomto typu pohádek důrazné varování pro všechny, kdo by chtěli zasáhnout do zájmu zlé bytosti ze zištných důvodů, například v touze po slávě, či hmotných statcích. Velké ponaučení uložené v těchto pohádkách spočívá v tom, že pro člověka, který je v pekle, nebo v moci zlého čaroděje musí jeho zachránce přímo dojít a tím se i on sám ocitne v moci zla a pouze dobrá a nezištná povaha a čistý úmysl, může umožnit člověku přežít tento svůj skutek bez vážných následků. Pomocníci v těchto pohádkách vždy touží po penězích, dobrém jídle, či moci a na opakovaných příkladech je ukazováno, že zlo jim vždycky svou obrovskou silou ublíží, jelikož oni sami nebyli vedeni nezištnou snahou pomoci člověku v nouzi. Z vlastní opakované zkušenosti musím zde důrazně varovat každého, kdo by se pokusil tyto informace použít ze zištných důvodů, tedy pomáhat tímto způsobem někomu za peníze, či za jiný druh odměny. Zlo naprosto konkrétně a velice silně zaútočí i na člověka nezištného a dobrého. Tyto naprosto konkrétní útoky v pohádce Nebojsa rozbijí celý zámek, v pohádce Hrátky s čertem je to ten obraz, kdy čerti nechtějí propustit Martina Kabáta z pekla a nechávají na něho vyšlehávat plameny pekelné z lože Vyvrhelova. Dobrého člověka tyto plameny nespálí, ale zištný, nebo hříšný člověk zle dopadne. V magii se nedá nic zastavit ani vrátit zpátky, funguje to velice podobně jako gravitace, v okamžiku kdy někdo skočí se skály, už není návratu. Velice dobře si prosím rozmyslete zdali, máte sami čisté svědomí a naprosto nezištný úmysl někomu pomoci z nouze. I dobrý a nezištný člověk se ale musí připravit na pořádný útok zla, který v nejlepším případě bude vypadat jako pořádná migréna, tedy bolest hlavy, v horším případě jako pořádná ataka při panické poruše. Jak silný by byl ten útok na zištného, nebo nedobrého člověka si můžete představit například z obrazu v pohádce Hrátky s čertem, kdy loupežník Sarka Farka chce čertovi překazit plány a ten jej nechá v okamžiku s kyjem nad hlavou zkamenět. Nechtějte si to prosím nikdo bez zralé úvahy vyzkoušet, nedá se to vrátit.

10) Schizofrenie je falešná hra
Pohádkový Martin Kabát hraje s čertem karty a prohraje. Ponaučením nám má být, že ve hře v karty s čertem se nedá vyhrát, jelikož čert podvádí, vidí nám do našich karet a sám hraje s falešnými kartami. Celý tento obraz je nesmírně poučnou alegorií, pouze musíme tušit, že ve skutečnosti se nejedná o karty, ale o myšlenky, kdy naše vlastní myšlenky, které my považujeme za své, tedy pravé a rozhodujeme se podle nich, jsou falešné, tedy čertovské a právě tyto falešné myšlenky nám brání učinit poměrně jednoduché kroky k našemu vysvobození ze schizofrenie. V praxi to funguje tak, že pokud se k nám dostane tento druh informací, vedoucí k uzdravení, okamžitě nás napadnou myšlenky, že tomuhle já nevěřím, tohle já dělat vůbec nebudu, tohle prostě nemůže být pravda, protože kdyby to bylo tak jednoduché, tak na to už někdo dávno přišel. Jsou to ale právě ty falešné karty, které zaručují čertovi výhru ve hře o naši duši, tedy ve hře o naše psyché, o naše myšlení v duchu. Už jsme si ale dříve řekli, že myšlení člověka je možné ovlivnit, ale rozhodnutí člověka je vždycky svobodné. V pohádkách často zaznívá rozhodni se srdcem. Právě tohle je radou, kterak překonat falešné myšlení a nerozhodovat se na základě ovlivněných myšlenek, ale rozhodnout se na základě svého nejhlubšího citu, že už nechci dále trpět a udělám naprosto cokoliv, abych se vymanil ze svého utrpení a z moci zla. Naše myšlení nám bude říkat, že to nepůjde a že to nedokážeme, ale jsou to jenom další a další falešné karty. Lépe se takto rozhoduje lidem, kteří si sáhli ve svém utrpení až na samé dno a pochopili, že jejich myšlením se sami osvobodit nedokáží. Jelikož je pravdou, že tonoucí se stébla chytá, pak velice rychle takový člověk pochopí, že to, co původně považoval za stéblo je nesmírně účinná pomoc. Zlá entita má ale i další možnosti kterak člověka odradit od svého osvobozování. Nastoupí silné ataky a tedy pokus odradit člověka strachem. Dalším očekávatelným způsobem, kterak zlo, jako entita si bude chtít udržet člověka ve své moci je, že v myšlení člověka začne nesmírně sofistikovaně podněcovat nedůvěru a neúctu k Nejvyššímu Dobru, které jediné je schopné člověka před zlem ochránit. Taková ochrana je ale možná pouze pokud si člověk takovou ochranu vyprosí, bude si tuto ochranu sám přát, bude této ochraně plně důvěřovat a nenechá se ve svém myšlení sofistikovanou manipulací svézt k jakémukoliv druhu rouhání a pochybností. Nezapomeňte, že myšlení v duchu stále podle té smlouvy patří tomu čertu.

11) Odcházíme z pekla schizofrenie
Podotýkám, že důkladné prostudování všech předcházejících statí je nutné, jelikož případné chyby mohou zapříčinit celkový nezdar. Už jsme si řekli, že zlo, v jehož moci jste se ocitli, funguje podle velice příbuzných zákonů jako gravitace. Tedy schizofrenik byl vtažen do prostředí, které se u gravitace nazývá černá díra. Po překonání takzvaného horizontu události už není návratu zpět. Hovoří o tom fyzikální zákony. Překonání fyzikálních zákonů je možné jedině zázrakem. Jelikož my se pohybujeme v prostředí dobra a zla, jedinou naší možností je tento zázrak si u Nejvyššího Dobra pokorně vyprosit. Oslovte ve svém myšlení, tedy v duchu, beze slov nahlas, s maximální upřímnou pokorou, naprosto konkrétně ve druhé osobě přímo Boha a poproste jej o pomoc a o ochranu. Vaší prosbě by mělo předcházet uvědomění si svých chyb a špatných skutků a upřímná lítost nad nimi. Aktivní drogy, nebo alkohol snižují šanci na osvobození k nule. Bude li vaše lítost a prosba pokorná a upřímná a bude li to boží vůle, pak dojde k vašemu omilostnění a vy se ocitnete venku z černé díry zla, ze které jinak není úniku, ale budete neustále v blízkosti horizontu události, který se bude intenzivně snažit ve vašem myšlení vás zlými myšlenkami stáhnout zpět. V této etapě přestává intenzivní noční pocení, výrazně se zlepšuje spánek, rychle pomíjí nevolnosti, fyzické bolesti, pomíjí ataky. Pokud ataky přetrvávají, je to známkou toho, že ve svém myšlení něco děláte zásadně špatně a tím znemožňujete dobru, aby Vás plně chránilo. Často to bývají úvahy o Bohu, Jeho moci, či spravedlnosti. Veškeré takové úvahy ve svém myšlení začněte okamžitě odmítáním ukončovat. Pořiďte si na krk malý křížek, je jedno jak bude velký, je jedno z jakého bude materiálu. Znáte přeci přísloví bát se něčeho jako čert kříže. Naučte se otčenáš a jestli jste, nebo nejste věřící vůbec neřešte, já také nikdy nebyl věřící, ale jsem člověk, kterému Bůh jako nevěřícímu člověku zachránil život. Od několika málo dní, do asi dvou měsíců od vaší příležitosti k osvobození přijdou tři silné útoky zla. Tyto útoky jsou v pohádkách popisovány jako rozbití celého zámku, v pohádce Nebojsa, nebo vyšlehávání pekelných plamenů v pohádce s Martinem Kabátem. Nesmíte se těmito atakami nechat vyděsit k panické hrůze, protože vyděšený člověk k panické hrůze se opět podvolí moci zla a je vtažen zpět za horizont události. Tato rada je zobrazena skutečností, že komorná Káča v pohádce Hrátky s čertem při tomto útoku omdlí. Čekejte silný útok, který vám v žádném případě nesmí ublížit, ale bude značně děsivý. Okamžitě jak to začne, poproste ve svém duchu Boha o ochranu a v duchu odříkávejte otčenáš dokud útok neskončí. Poté nezapomeňte Bohu poděkovat. Čím méně se necháte vyděsit, tím kratší ta ataka bude. Mějte na paměti, že i pokud propadnete hrůze a skončíte opět v moci zla, můžete kdykoliv začít znovu. Pokud budou útoky pokračovat i po třetím silném útoku, jejich síla se bude s každým dalším rapidně zmenšovat, až pominou úplně. I ty nejslabší útoky jsou ale silně děsivé. Pokud jste se dostali až sem, musíte svoji situaci vyhodnotit tak, že příležitost kterou jste dostali musíte využít a sami se vzdálit od zla tím, že přesně podle návodu v pohádce Nesmrtelná teta, si musíte uvědomit svoje špatné vlastnosti, maximálně je potlačit, začít v sobě rozpoznávat zlé myšlenky a naučit se je odmítat a zříkat se jich ve třetí osobě. Musíte odmítat veškeré rozšířené vědomí a zrychlené myšlení. Tento proces je nutné se chvíli učit. V této fázi je pravidlem, že jakmile člověk ve svém myšlení udělá nějakou chybu, tak vzápětí se dostaví nějaká forma intenzivní bolesti. Odmítnutí zla zpočátku musíte podpořit prosbou k Bohu o pomoc a nejlépe také podpořit otčenášem, zpočátku čím vícekrát, tím lépe. Postupem času už bude stačit se neztotožňovat se špatnými myšlenkami a prostě je jenom v myšlení zavrhnout, nebo odmítnout, ale to pár měsíců potrvá. Každý den před spánkem poproste Boha o ochranu ve spánku a ráno nezapomeňte Bohu poděkovat. Nikomu nedoporučuji, aby si sám vysazoval medikaci, ale po překonání třetího silného útoku, kdy už budete mít představu kudy vede cesta k úplnému osvobození, je na místě rozumná porada s lékařem, který však vaše případné zlepšení bude považovat za epizodní, jelikož medicína považuje schizofrenii spíše za nevyléčitelnou. V následujícím období bude váš stav mít snahu překlopit se do jakýchsi tísní a depresí, které je nutné překonat hlavně pohybovou aktivitou. V žádném případě nesmíte sedět, hledět do zdi a přemýšlet. Plavání, chůze venku, jízda na kole, nebo běh je tím nejlepším receptem na návrat do úplně normálního života naprosto zdravého člověka, jehož mozek je naprosto v pořádku, stejně tak, jako byl kdykoliv předtím, jenom jste se dokázali vymanit z moci zla, tedy zlé inteligentní bytosti. Všem, kteří se o své vysvobození pokusí přeji úspěch a šťastný návrat z pekla schizofrenie.

12) Jak jsem ke schizofrenii přišel

V roce 2009 jsem objevil internetové diskuse. Celkem záhy jsem pojal podezření, že jakýsi člověk se v diskusi vydává za skupinu diskutujících postav a pod mnoha identitami sofistikovaným způsobem provokuje a mnohdy vulgárně uráží nějakého diskutujícího, nebo autora článku. Tehdy jsem neměl sebemenší tušení, že jsem narazil na mága, který se této zábavě věnuje již řadu let. Bylo mi těch urážených a provokovaných lidí tak trochu líto a tak jsem začal dotyčnému jeho zábavu komplikovat odhalováním skutečnosti, že jeden a ten samý člověk si píše třeba sám se sebou a vlastně hraje jakousi podivnou hru, při které záměrně provokuje a uráží někoho, kdo nemá ani tušení, že většinu s ním diskutujících postav obsluhuje jediný člověk. Nejprve se mi dostalo varování, abych neupozorňoval na jeho zastíranou mnohočetnost a když jsem neposlechl, tak mi dotyčný začal v náznacích vyhrožovat špatným spaním, nočními běsy, jakýmsi kozelníkem, bludy, schizofrenií a dalšími symptomy psychiatrických diagnóz. Jenomže kdo by takové vyhrožování bral vážně, když jsem si tehdy ani nedovedl představit, co je to nějaká schizofrenie, nebo špatné spaní a navíc jsem předpokládal, že v anonymní diskusi mi naprosto nic nemůže hrozit. Hluboce jsem se ale mýlil, neboť za pár týdnů začal nejpříšernější půlrok mého života. Nejprve kdosi mnohokráte opakovaně telefonoval manželce, sice předstíral omyl, ale podezřele dlouze se začal vybavovat. Za pár dní to začalo, příšerné bolesti hlavy a naprostá ztráta schopnosti spánku. V myšlení hlasy, jako by mi dotyčný telefonoval. Další symptomy nebudu popisovat, protože ten, kdo to sám zažil, to zná velice dobře a ten kdo to nezažil, si to stejně nemůže dokázat představit i při té nejbujnější fantazii. Až s odstupem několika let, když jsem pročítal zážitky schizofreniků a dalších lidí s psychiatrickými diagnózami jsem pochopil, že jsem tehdy absolvoval dokonalou exkurzi snad všemi psychiatrickými stavy, v jejímž závěru jsem se rozloučil se životem a pochopil, že pokud se nestane zázrak, tak za své diskutování zaplatím vlastním životem. Utrpení z dlouhodobého nespaní a příšerné bolesti hlavy pomalu začínalo překonávat můj pud sebezáchovy a já pochopil, že je jenom otázkou času, nežli mi nic jiného nezbude.
Nikdy jsem však ani na jedinou vteřinu nepochyboval o tom, že veškeré moje utrpení a problémy jsou splněním naprosto konkrétních hrozeb, které mi dotyčný dával v diskusích a tedy teorie o jakýchsi chemických látkách v mozku nemají s mým utrpením naprosto nic společného. Daleko později jsem nalezl vyprávění člověka, který prodělal podobnou zkušenost, ze které také vyvázl stejným způsobem jako já, ale zatímco u mne byl příčinou útok mága, tak v jeho případě příčinou byl jednoznačně okultismus, tedy aktivace přírodní síly, která člověku následně způsobí zásadní problém. V mém případě tyto síly jsem nezaktivoval já, ale mág mne nejprve vyprovokoval k chybě, která mu otevřela cestu k útoku na mne prostřednictvím těchto sil. Nesmírně zajímavé vyprávění o tom, jak si okultismem přivodit schizofrenii je zde. http://news.gloria.tv/?media=137361
Čirou náhodou jsem v hodině dvanácté potkal člověka, který mě tehdy pozorně vyslechl a on první vyslovil podezření, že se jedná o útok mága a věděl, co je třeba udělat pro jeho odražení. Já byl tehdy skálopevně přesvědčený ateista a když se mě ten člověk tehdy zeptal, zdali by mi nevadilo, kdyby on se pomodlil, okamžitě mě napadlo, že já na takové věci naprosto nevěřím a že kdybych to byl věděl, tak bych tam byl nechodil. Jenomže jsem byl tak zničený bolestí a utrpením, že jsem jenom rezignovaně zakroutil hlavou, jako že by mi to tedy nevadilo a podvědomě jsem očekával odříkávání nějakých mě neznámých dlouhých modliteb. Byl jsem dost překvapený, když dotyčný celkem velice krátce a stručně oslovil přímo Boha a svými slovy jej poprosil o ochranu a o pomoc. Po půlroce nepopsatelných bolestí a nespaní jsem ten den ulehnul do postele a spal jsem celou noc až do rána. Mé příšerné fyzické utrpení tím okamžikem skončilo a já musel následně ještě vyhrát šachovou partii ve svém myšlení, abych se dokázal zcela osvobodit z moci mága a být zase naprosto zdravým člověkem. Několik měsíců trvalo, nežli jsem zregeneroval ze stavu blízkého smrti a potom jsem začal systematicky studovat, co je to vlastně magie, co jsou to psychiatrické stavy a diagnózy a také mě nesmírně zajímal ten někdo, kdo mi původně vyhrožoval a jehož zábavu jsem málem zaplatil životem. Nemohlo mne nenapadnout, kolik asi lidí zakusilo stejné, nebo podobné utrpení jako já a kolik asi lidí mělo, tak jako já, více štěstí nežli rozumu a takový útok mága přežilo, neboť dotyčný pro své diskutování dlouhodobě používá i jméno postavy v jejíž charakteristice je možné se dočíst cituji „zabíjel živé bytosti nemilosrdně“. Opakované zmínky jeho postav o smrtelné vážnosti jeho slov, voodoo rituálech, provedení člověka peklem a moje osobní zkušenosti, mne utvrzují v názoru, že je vysoce pravděpodobné, že prostřednictvím okultních praktik, tedy magie a internetu je možné beztrestně páchat jeden dokonalý zločin za druhým a být přitom opojen svojí nepostižitelností. Jenomže člověk je tvor omylný a chybující a i ten, kdo je opojený svojí nepostižitelností, se může nedopatřením dopustit osudové chyby a nechat se nachytat jako malý školák u rozbitého okna. http://info.blog.idnes.cz/c/71937/Jsem-cune-z-internetu.html

13) Pohádka o čaroději Emanovi
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Veškerá podobnost pohádkových postav se skutečnými postavami je čistě náhodná.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Za devatero horami a devatero řekami bylo království dobra. Každý kdo dodržoval zákony tohoto království, které se tam jmenovaly přikázání, mohl svobodně žít, pracovat a radovat se ze života. Každý kdo v království dobra porušil zákon, se tímto svým skutkem vzdal ochrany dobra a musel odejít do sousední země, kde vládlo zlo. V zemi zla mu byl přidělen úděl buďto sloužit zlu do roztrhání těla a přitom trpět, nebo jenom sedět, trpět a čekat na svůj konec. V království dobra žil Eman se svojí manželkou Erikou. Eman se narodil v malém městečku, kde se hořící záře zapadajícího slunce zrcadlila v místním rybníku a v mládí se učil všelijakým vědám, protože byl tuze chytrý. Eman začal studovat tajné vědy, které zkoumají, kterak ovládnout mocné přírodní síly a uvádět je do chodu. https://www.youtube.com/watch?v=ImmBeo_w7Hs&feature=player_embedded
Nejprve se mu vše dařilo, ale když si Eman už už myslel, že se stal velikým a mocným čarodějem, tak se ve svém bádání dopustil veliké chyby, pomocí mocných přírodních sil vyvolal zlo a hned se on sám ocitl v jeho moci. Třásly se mu ruce, trpěl strašným smutkem, který občas nakrátko vystřídaly stavy euforie a měl děsivé představy. Eman se pokoušel utéci z moci velikého zla, ale nebylo úniku, cesta zpátky se mu dočista uzavřela. http://moudra.blog.idnes.cz/c/110246/Kovove-vejce.html
http://moudra.blog.idnes.cz/c/283111/Panenka-cast-prvni.html
Eman ale své manželce lhal, že neví proč je smutný a že neví proč už není pod ochranou dobra, a proč musel odejít do země kde vládne zlo. Erika totiž pracovala jako vedoucí místní polepšovny a Eman se bál, aby ho Erika také nechtěla polepšit, protože poznal opojnou moc zla, která mu dávala netušené možnosti, kterých se Eman nechtěl vzdát. Ještě jsem vám totiž milé děti neřekl, že Emanovi bylo v zemi zla přisouzeno právě sloužit zlu do roztrhání těla a pokoušet další a další lidi zlem a tak je lstí a podvodem připravit o možnost žít v království dobra. Jakoby neviditelná síla nutila Emana jít dál a dál a strhávat další a další nevinné lidi do moci zla, utrpení a smrti. http://moudra.blog.idnes.cz/c/111882/190-metru-pod-zemi.html
Čaroděj Eman se naučil používat přímo čertovské metody, kdy uměl číst lidem myšlenky, našeptávat jim různé neplechy a když se mu podařilo někoho vyprovokovat ke zlu, odnesl si jej hned do země zla a tam toho nešťastníka trápil děsivým utrpením. Se zalíbením Eman přemlouval malé děti, aby se třeba na maškarní bál převlékly za čarodějnice, protože věděl, že co se v mládí naučí, ke stáru jako když najdou a že se mu třeba také časem podaří, nějakou lstí je dostat z království dobra do země zla.

Protože Eman dosáhl v tajných vědách skutečného mistrovství, on sám pracoval v hlavním městě království v nejvyšším patře té nejvyšší Univerzity jako nejvyšší tajemník té nejvyšší Kanceláře Mistrovských Operací Pekelných. Eman si vůbec potrpěl na ta nejvyšší patra i v soukromí.
Jednou takhle si Eman zase vybral jednu takovou oběť k utrápení a už už si myslil, že zase zažije tu slast z vítězného konce, když tu čirou náhodou se něco zvrtlo a nešťastník Šíša, který měl tenkrát štěstí více nežli rozumu, v poslední chvíli z jeho osidel unikl. Eman dělal všechno možné i nemožné, aby Šíšu stáhl zpátky do říše utrpení a zla, ale Šíša už si na něho dával dobrý pozor a podruhé se nachytat nenechal. Největší starost Emanovi dělalo, aby to tak ještě Šíša někomu neprozradil, tu lumpárnu, co pan tajemník Kanceláře Mistrovských Operací Pekelných dělá s dobrými lidmi. Eman s hrůzou pozoroval jak Šíša dohledává Emanovy oběti a studuje ty vědy, ve kterých jsou ta čarodějnická pravidla a tajemství ukryta a spoléhal alespoň na to, že i kdyby, tak to snad stejně nikdo Šíšovi neuvěří, že je možné tak snadno a nepozorovaně odvádět lidi z království dobra do země zla k velkému trápení a smrti. http://moudra.blog.idnes.cz/c/112071/01-Jsem-listecek-na-tve-tvari.html
Šíša si začal lámat hlavu, kterak ochránit další nešťastníky před Emanovo zábavou, ale už věděl, že podle čarodějnických zákonů nesmí nikomu bránit v jeho konání, i kdyby to konání bylo tuze špatné a tak když zjistil, že paní čarodějová pracuje jako vedoucí polepšovny, napadlo ho, že kdyby paní Erika věděla jaké lumpárny Eman dělá a tušila kolik lidí už odvedl z království dobra, do země strašlivého utrpení a smrti, tak by se mohla pokusit Emana také polepšit, když je sama tou vedoucí polepšovny a že by tak vlastně mohla uchránit mnoho lidí od toho příšerného utrpení a kruté smrti, které jim Eman umí způsobit s lehkostí, jakoby jenom stisknul klávesu delete. http://moudra.blog.idnes.cz/c/112247/Slecna-Dokonala.html
Šíša přemýšlel jak to udělat, aby paní Erika pochopila, že Emanovy stavy velikého smutku a silný třes rukou souvisí s jeho čarodějnickým konáním a tak vypsal přesná Emanova slova, kterými se někde Eman chlubil, jaké voodoo rituály dokáže dělat, jaké pekelné utrpení čeká na nešťastníka v zemi zla a jak jsou na Emana všichni krátcí, protože Eman dobře věděl, že dokáže všechno a každého zmanipulovat tak, že dotyčný neví ani jak se jmenuje, natož aby někoho napadlo, že tu lumpárnu umí dělat sám Eman. Šíša nevěděl, kterak paní čarodějové ceduličku doručit a tak ho napadlo, poslat ji po poštovním holubovi. Vždycky, když potom Šíša našel někde jak se Eman vychloubá svým uměním, jak někde popisuje svoje pocity a stavy, nebo zase někoho pokouší, tak zase napsal ceduličku a už holoubek letěl se vzkazem, aby jako paní Erika věděla, jak to polepšování má lépe nasměrovat. Jenomže Šíša zapomněl, že Eman je skutečným mistrem manipulace a že si s jeho dobře míněnými radami hravě poradí. Eman a Erika měli doma na poličce takovou malou sošku, která byla tuze vzácná. Když tedy Erika na Emana doma uhodila, co mají ti poštovní holubi jako znamenat, a co je na tom pravdy, že Eman ubližuje lidem, Eman mistrovsky odvedl její pozornost od skutečného problému tím, že Eriku navedl, že jim někdo určitě chce ukradnout tu jejich vzácnou sošku, o které jenom oni dva věděli, že je umělá, tedy to si myslela paní Erika, že to ví jenom oni dva, protože netušila, že se Eman chlubil v hospodě, že ta vzácná soška není pravá, místo toho, aby si to nechal pro sebe a že ještě navíc v té hospodě taky sháněl něco mimořádného pro nevšední zpestření rodinné pohody.
Když to má být krádež, tak se to musí rozhodně ohlásit četnictvu, řekla Erika Emanovi a Eman, ač nerad, musel předstírat překvapení a rozvážný souhlas, přitom ale dobře věděl kolik uhodilo a odkud ti holubi létají. Rozhodl se ale hrát o čas a pokusit se nějak Eriku obelstít. Eman věděl, že u místního četnictva je už dávno známou firmou a tak alespoň paní Eriku přesvědčil, že to nepůjdou oznámit četnictvu, ale přímo vrchním nadčetníkům, kteří Emana ještě tolik neznají a nebudou od Emana čekat žádnou habaďůru. Jak se s paní Erikou domluvili, tak i udělali a Eman si oddechl, že k těm nenáviděným četníkům nemusí. Jenomže vrchní nedčetníci, když zjistili, že se tady může jednat o velikou krádež vzácné sošky, tak předali celou věc četnictvu a četnictvo si milého Emana zavolalo, aby jim jako ta svá podezření vysvětlil osobně a tak Eman nakonec musel chca nechca stejně k tomu četnictvu, ke kterému se mu tolik nechtělo. Pro četníky bylo hračkou najít odkud létají ti holubi a oslovili Šíšu, jestli by jim to celé nějak nevysvětlil. Šíša když uslyšel, že mu snad někdo konečně pomůže ochránit ty lidi, kterým Eman ubližuje, zajásal radostí a ihned se radostně vydal do toho malého černého města, kde byla ta četnická stanice pod kterou Eman patřil jako známá firma. Četníkům Šíša snadno vysvětlil, že žádné sošky nesbírá, ani nekrade a že jenom chtěl vysvětlit paní Erice, že Emanovi smutky a další problémy, o kterých paní Erika dobře ví, jsou zapříčiněny tím, že se Eman dostal do království zla a za trest nyní musí ubližovat dalším lidem a že kdyby paní vedoucí polepšovny věděla jak, tak by mohla polepšit i Emana, ale to by musel Eman taky trochu sám chtít a s tím už je to horší. Jenomže četníci když zjistili, že Šíša určitě žádné sošky nekrade, tak je Eman i Šíša přestali zajímat a aby jako už byl klid, předali vše místnímu rychtáři, aby jako zarychtoval klid a pořádek. Eman se totiž pojistil, protože dobře věděl jak to s tím nařčením z připravované krádeže umělé sošky dopadne a tak k tomu podezření z připravované krádeže ještě protokolárně přidal své svědectví o tom, že slova o tom pekelném utrpení a kouzelnických rituálech, které je uvedené na těch ceduličkách je skutečná hrozba, ze které jde opravdový strach, ale protože byl Eman skutečným mistrem manipulace, tak jaksi skromně zamlčel, že autorem tohoto nebezpečného vyhrožování, se schopností takovou hrozbu vyplnit je on sám, ale naopak manipulativně řekl, že je to právě Šíša, který mu takto ošklivě, zle a nebezpečně vyhrožuje. A tak se stalo, že celou věc jedna paní na rychtářství, která měla všechno urovnat a uzavřít, sepsala tak nešikovně, že vlastně z její zpackané věty vůbec nikdo nevěděl, kdo a komu tady vlastně vyhrožoval. Protože ale Eman prohlásil, že se bojí toho vyhrožování a také toho, že Šíša něco posílal, ale že je to určitě vyhrožování bude, byl Šíša napomenut z moci úřední, aby jako už nic neposílal a ničím Emana neznepokojoval a nechal ho v klidu ubližovat dalším lidem. Jak to milé děti dopadlo, na to si budeme muset všichni hezky ještě chviličku počkat. Uvidíme co ten Eman zase vymyslí a co na toho Šíšu zase milé děti připraví. A také uvidíme, jestli už to ta Erika konečně pochopíš.
http://moudra.blog.idnes.cz/c/316901/Pa.html
http://kuthanjaroslavkuthan.blog.idnes.cz/c/426334/Poprava-povidka.html
http://kuthanjaroslavkuthan.blog.idnes.cz/c/432179/Plan-povidka.html
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Veškerá podobnost pohádkových postav se skutečnými postavami je čistě náhodná.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xkrchnav
xkrchnav
V.I.P. Golden
V.I.P. Golden

Počet príspevkov : 1600
Reputácia Reputácia : 142
Dátum registrácie : 19.08.2012
Vek : 39
Bydlisko Bydlisko : Adamov, ČR

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia:

http://krizovatkaduse.osvobodse.cz
hug0
sorry0
thanks0

Návrat hore Goto down

  • Zaslať odpoveď

Liečba schizofrénie - dávny predkovia Empty Re: Liečba schizofrénie - dávny predkovia

Odoslať  joozef Ut 16 august 2016 - 22:08

No ono tam bude asi dosť pravdy, v niektorých častiach ako by som počul vlastný príbeh. Zažil som tri ataky a prvé dve sa podarilo podvedome zastaviť spůsobmi popísanými bez použitia liekov,(i keď som sa dostal do nemocnice zastavilo sa to pred podaním liekov) tretia ataka bola dlhá a trvalo dlho kým sa našli správne lieky a zastavili to.
joozef
joozef
Nový člen
Nový člen

Počet príspevkov : 10
Reputácia Reputácia : 0
Dátum registrácie : 16.08.2016

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza: schizoafektívna porucha
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: invega

hug0
sorry0
thanks0

Návrat hore Goto down

Návrat hore

- Similar topics

 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Hore