Schizofórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Dole

Prežitá Pravda - Smrť neExistuje!

Goto down

  • Zaslať odpoveď

Prežitá Pravda - Smrť neExistuje!  Empty Prežitá Pravda - Smrť neExistuje!

Odoslať  Dušan Fajnor So 3 jún 2023 - 12:12

Prežitá Pravda - Smrť neExistuje!

Prežitá Pravda - je autentický prežitok bez "Ja", autentický prežitok bez eGa (autentický prežitok s vedomým a duchovnom, autentický prežitok s Bytím, neBytím a (alter)eGom, autentický prežitok s novými a neznámimi, neistými a nebezpečnými, temnými a slobodnými názormi a faktami, dohodami a presvedčeniami). Vlastná Pravda. Hlas Pravdy.
😁😁😁

Jedine čo existuje, je smrť hrubého tela a hlavy. Ak, človek nájde v sebe samého seba, bude tvrdiť, že smrť neExistuje, bude tvrdiť, že nieje za potreby sa smrti báť.
💀💀💀

Človek žije neustále procesom zrodenia a smrti. Týmto procesom si neprechádza len vaše hrubé telo a hlava, ale aj jemnohmotné krehké energetické telá, ako duch, duša a netelo. Človek na Zemi umiera, tak povediac za živa, s každým oKamihom.
🧬🧬🧬

Živý nesmrteľný duch je večne zdravou mladou živou bytosťou, ktorý sa nikdy na Zem a mimo nej, neinkarnuje, nezrodí, nezostárne, neochorie a neumrie. Nemá vek a identitu. Je prebudený, oslobodený a osvietený. Jednoducho len existuje na veky. Nachádza sa mimo tela a hlavy človeka na vonok, je tak povediac prítomný po jeho boku. Duch predstavuje jednotu, neDualitu, spoločenského, kolektívneho, verejného prostredníka, spoločníka, služobníka a sprievodcu človeka životom. Žije Prítomným oKamihom. Predstavuje kreatívneho ducha, kreatívnu predstavu v podobe Géniusa, Gina, čarodejníka, alebo Stvoriteľa, či Boha. Predstavuje seba ako bytosť v podobe avatara človeka, má napodobizeň avatara človeka, duch tak má tvar a formu. Duch je tak postavička, figúrka a panáčik. Je tak číre vedomie, Tichá Prítomnosť, žiarivá energia svetla, a božskosť. Ak si ho máte nejako predstaviť, tak si predstavte avatara, ktorý reprezentuje hlavnú úlohu vo vašom príbehu ako nejaká postava, figura, panák reprezentujúci nejakú funkciu, či osobnosť človeka aj nečloveka. Za pomoci tohto ducha, ktorý sa nachádza po vašom boku, ste schopní tvoriť, byť kreatívni. Ľudia v jeho prítomnosti sú navzájom poprepájaní a cítia sa byť kreatívni, múdri, pochopení, úspešní a pod. Prostredníctvom ducha zdieľajú spoločné duchovné symboly (vedomie a duchovno, nemyseľ a nesen, obrazy a symboly, žiadne emócie a pocity, žiadne ID, eGo, superEgo, alterEgo, ale Bytie a neBytie, nové a neznáme, neisté a nebezpečné, temné a slobodné dohody a presvedčania). Človek, ktorý má po boku takéhoto kreatívneho ducha nieje ovládaný a riadený cudzou, svojou mysľou a duchom. On sám ovláda a riadi cudziu, svoju myseľ a tohto ducha, preto potom označenie symbolom Génius. Jazykom, alebo komunikou ducha je tretie oko a neMyseľ. Duch tak komunikuje s vami za pomoci obrazov a symbolov, prevažne tretím oKom. Po smrti hrubého tela a hlavy človeka si duch ponecháva od človeka dávno poznané, objavené... jeho získané duchovné symboly, prežitú pravdu a jej skúsenosti a zážitky. Na to, aby ste objavili v sebe kreatívneho ducha je za potreby, aby sa zrodilo alterEgo, transformovaná myseľ, teda zrodenie živej a nesmrteľnej duše.
🌈🌈🌈

Živá nesmrteľná duša je večne živou zdravou mladou bytosťou, ktorá sa na Zem i mimo nej, niekoľko krát inkarnuje do tela a hlavy človeka. Nemá vek a identitu. Je tak prebudená oslobodená a osvietená bytosť. Nachádza sa mimo tela a hlavy človeka z vnútra, je tak povediac prítomná po jeho boku. Duša predstavuje neJednotu, dualitu, jednotlivého, osobného, neverejného prostredníka, spoločníka, služobníka a sprievodcu človeka životom. Žije transformovanou bývalou prítomnosťou a transformovanou budúcou prítomnosťou nie prítomným oKamihom. Predstavuje seba, ako dušu s výnimočnými schopnosťami, ako telepatia, telekinetika, psychokinetika, jasnovidectvo, veštenie, proroctvo, šiesty zmysel. Predstavuje seba, ako bytosť a to alterEgo, druhéJa. Jedna jej časť je živá a nesmrteľná (alterEgo), tá druhá mŕtva a smrteľná (ID, eGo, superEgo). Predstavuje seba ako bytosť v podobe človeka, má napodobizeň človeka, podobá sa na konkrétneho človeka, duša tak má tvar a formu. Duša je tak postavička, figúrka a panáčik. Ak si ju máte nejako predstaviť, tak si predstavte dušu v podobe človeka, okolo ktorej sa vznáša farebná dýchajúca kmitujúca bioenergia. Je tak transformované nevedomie, jasná transformovaná myseľ, žiarivá energia svetla. Za pomoci tejto duše, ktorá sa nachádza po vašom boku, ste schopní byť zdraví a vitalní po celý váš život. Ľudia v jej prítomnosti sú navzájom poprepájaní a cítia sa byť kreatívni, múdri, pochopení, úspešní a pod. Prostredníctvom duše zdieľajú spoločné duševné symboly (transformované nevedomie a duševno, transformovanú myseľ a sny, transformované obrazy a symboly, transformované emócie a pocity, transformované ID, eGo, superEgo na alterEgo, transformované staré a známe, isté a bezpečné, žiarivé a spútané dohody a presvedčania). Človek, ktorý má po boku takúto dušu nieje ovládaný a riadený cudzou, svojou mysľou a dušou. On sám ovláda a riadi cudziu, svoju myseľ a dušu. Jazykom, alebo komunikou duše je jazyk a myseľ. Duša tak komunikuje s vami za pomoci obrazov a symbolov, prevažne jazykom mysle. Po smrti hrubého tela a hlavy človeka si duša ponecháva od človeka nepoznané, neobjavené, jeho získané duševné symboly, prežitú pravdu a jej skúsenosti a zážitky. Na to, aby ste objavili v sebe zdravú a vitálnú dušu, teda živú a nesmrteľnú dušu je za potreby, aby nastala vaša porážka, smrť a poprava vlastného ID, eGa, superEga. Aby nastal posledný súd. Deň posledného súdenia, kritizovania a odsudzovania... druhých a seba, deň, keď nastal koniec vojny vo vašom tele a hlave.
🌸🌸🌸

Mŕtva a smrteľná duša sa po inkarnácii do tela a hlavy človeka  stala dočasne ťažkou poškodenou, rozdvojenou chorou, nezdravou, čiernou a nečistou dušou z dôsledku nadmerného používania eGa a superEga. Z dôsledku disharmónie, nesúlade, či nejednoty medzi duševnom a duchovnom, medzi eGom a Bytím. Ztotožnila sa s telom a hlavou človeka. Chorá duša sa tak povediac zcivilizovala. Zrodila sa, zostarla, ochorela a umrela. Má vek a identitu. Je tak neprebudená neoslobodená a neosvietená bytosť. Nachádza sa mimo tela a hlavy človeka z vnútra, je tak povediac prítomná po jeho boku. Chorá... duša predstavuje neJednotu, dualitu, jednotlivého, osobného, neverejného prostredníka, spoločníka, služobníka a sprievodcu človeka životom. V podobe parazita, tyrana, kata, kazateľa, veľkého sudcu, čo znamená jed, otrava, vírus, rakovina mysle. Myseľ sa tak živí vašími emóciami. Žije bývalou prítomnosťou a budúcou prítomnosťou, nie prítomným oKamihom.  Predstavuje seba, ako bytosť a to ID, eGo a superEgo. Predstavuje seba ako bytosť v podobe človeka, má napodobizeň človeka, chorá... duša tak má tvar a formu. Chorá... duša je tak ťažko poškodená, rozdvojená... postavička, figúrka a panáčik. Dosť často je chorá... duša velikášska, z dôvodu nevedomosti si sebe nahovára, že je macher, veľmacher, majster, veľmajster, čarodejník, bojovník, vojak, démon, diabol, satan, anjel, posol, duch, Boh, Veľký Šéf, Big Boss... Chorá duša je tak nevedomie, teda chorá myseľ. Za pomoci tejto chorej... duše, ktorá sa nachádza po vašom boku, si priam celý život robíte starosti, utrpenia, trápenia, problémy a bolesti. Ľudia v jej prítomnosti sú navzájom poprepájaní a cítia sa byť podráždení, nespokojní nepochopení, frustrovaní a pod. Prostredníctvom chorej... duše zdieľajú spoločné duševné symboly (ťažko poškodené nevedomie a duševno, ťažko poškodenú myseľ a sny, ťažko poškodené obrazy a symboly, ťažko poškodené emócie a pocity, ťažko poškodené ID, eGo, superEgo, neTransformované staré a známe, isté a bezpečné, žiarivé a spútané dohody a presvedčania). Človek, ktorý má po boku takúto chorú... dušu je ovládaný a riadený cudzou, svojou mysľou a chorou dušou. On sám neovláda a neriadi cudziu, svoju myseľ a chorú dušu. Preto potom označenie symbolom blázon. Jazykom, alebo komunikou duše je jazyk, myseľ a emócie. Duša tak komunikuje s vami za pomoci obrazov a symbolov, prevažne jazykom mysle a emócií. Na to, aby ste objavili v sebe zdravú a vitálnú dušu, teda živú a nesmrteľnú dušu je za potreby, aby nastala vaša totálna porážka, smrť a poprava vlastného ID, eGa, superEga. Meditovaním nájsť seba samého a žiť po zvyšok života v jednote a harmónii s telom a hlavou, s duchovnom a s duševnom. Uskutočniť posledný súd.
⚰⚰⚰

Živé a nesmrteľné neTelo je večne zdravou mladou živou bytosťou, ktorá sa prvý a posledný krát na Zem zrodí. neTelo je tak splynutie ducha a duše v jedno neTelo. Splynutie všetkých jemnohmotných krehkých energetických tiel v jedno živé nesmrteľné netelo. Nemá vek a identitu. Je prebudené, oslobodené a osvietené. neTelo sa tak nachádza všade, ako svetlo. Je prítomné vo vnútri aj na vonok, po boku tela a hlavy človeka. Toto neTelo sa na Zem inkarnovalo iba raz a obývalo telo a hlavu človeka, ako bol Budha, či Krist a pod. Ak si máte netelo predstaviť, malo by mať podobu splynutého ducha s dušou v jedno neTelo. neTelo by malo byť autentickým zážitkom, prežitkom so sebou samým, buď tesne pred smrťou hrubého tela a hlavy, alebo počas meditácii, kde netelo vystúpi z tela a hlavy človeka a stane sa Tichým Vedomým Prítomným Nezaujatým Svedkom Pozorovateľom. Z tohto potom plynie nájdenie seba samého. Prvé a posledné zrodenie  zaniká a vzniká vedomou smrťou a vedomým zrodením. Len vedomá smrť a vedomé zrodenie prináleží ľuďom, ako boli Budha, Krist a pod. Na to, aby ste v sebe objavili živé a nesmrteľné neTelo je za potreby vedome umrieť a vedome sa zrodiť prvý a posledný krát na Zem i mimo nej. neTelo si po smrti hrubého tela a hlavy človeka ponecháva od človeka jeho získané duchovné a duševné symboly, prežitú pravdu a jej skúsenosti a zážitky.
👁👁👁

Ak prežijete autentický zážitok, prežitok so sebou samým, to znamená že vedome vystúpite zo svojho tela a hlavy a stanete sa tak Tichým Vedomým Prítomným Nezaujatým Svedkom Pozorovateľom a výborným Poslucháčom, prežijete prežitú pravdu - prežitok bez eGa, bez ja, zistíte, že smrť neExistuje, prestanete sa smrti báť.
👀👀👀

eGo:
eGo je semienkom sveta. Obsahuje celý svet. Poviete si ja Som, a celý svet sa začne oKamžite prejavovať.
Eckhart Tolle.
😁😁😁

Smrť eGa:
Tajomstvom života je umrieť ešte predtým, ako naozaj umrieť a zistiť tak, že smrť neExistuje. Smrť ztrhne z vás všetko to, čo nie ste.
Eckhart Tolle.
😎😎😎

https://rebelvrana.blog.pravda.sk/2023/06/03/autosugescia-c-1-smrt-neexistuje/

_________________
Byť pravou prirodzenosťou, večne všade prítomným "ja", vedomím v čistom stave pred stotožnením sa s formou.
Byť uvedomelím, priestorom v ktorom existujú myšlienky, keď si ten priestor uvedomí sám seba.

Moje Nicky:
Hulk DF 365 1, Hulk DF 365 2, fajny, antifajny, Dušan, vrana, rebelVrana, SergantDF365

Do/súčasný profil:
https://docs.google.com/document/d/1LSxGj2rPNKIS4-ubSPKUmQn-5NmINwdGXqpMj6gxOFk/edit?usp=sharing

Certifikáty:
https://docs.google.com/document/d/1qAwQTl-z8nRQuz1qOVbELUxXfeqKPRGQgtAkOKKXY9E/edit?usp=sharing
Dušan Fajnor
Dušan Fajnor
Mierne pokročilý člen
Mierne pokročilý člen

Počet príspevkov : 155
Reputácia Reputácia : 16
Dátum registrácie : 21.05.2023
Vek : 45
Bydlisko Bydlisko : Trnava

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza: F20.0 - Paranoidná schizofrénia; F51.8 - Insomnia
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Kventiax SR s postupným predlžovaním 3x300mg - 0-0-3; Cisordinol 1x10mg - 0-0-1; Depakine Chromo 1x300mg - 0-0-1

janka,janka likes this post

hug0
sorry0

Návrat hore Goto down

Návrat hore

- Similar topics

 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Hore