Schizofórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Kontemplovanie

Goto down

  • Zaslať odpoveď

Kontemplovanie Empty Kontemplovanie

Odoslať  vrana Št 28 október 2021 - 14:57

Kontemplovanie
1. Štyri vznešené pravdy Budhy
2. Budhistická riekanka
3. Živelné pomôcky pri meditovaní (3x použiť mantru)
4. Meditácia smrť
5. Meditácia o hnusu 9 mrtvol (cintorínska meditácia)
6. Meditácia pocitu prázdnoty
7. Správné (u)vedomenie
8. (U)vedomenie a jasné chápanie
9. Kontemplovanie o troch zložkách správneho uvedomenia
10. Kontemplovanie tela
11. Kontemplovanie meditácii o (ne)chutnosti tela
12. Meditatívne postoje a pozície
13. Základy (u)vedomovania
14. Pozorovanie tela
15. Devatero kontemplovania z cintorína
16. Pozorovanie pociťovania
17. Pozorovanie mysle
18. Pozorovanie predmetov mysle (päť (pre)kážok)
19. Kontemplácia patera skupín
20. Šesť vnútorných a šesť vonkajších základní zmyslového vnímania
21. Sedem článkov osvietenia
22. (Ne)smrtelno
23. Kvoli sebe samému
24. Nazerajúc do vnútra a navonok
25. Vedomé dýchanie
26. Pozorovanie pociťovania2
27. Pozorovanie stavu mysle
28. Základ (u)vedomenia vo vzťahu k telu
29. Základ (u)vedomenia vo vzťahu k pociťovaniu


Štyri vznešené pravdy Budhy:
Štyri vznešené pravdy, štyri základy (u)vedomenia (očistenie, oslobodenie bytostí)
1. Poznávanie podľa skutočnosti - toto je utrpenie
○ Toto je vznešená pravda o utrpení
○ Toto je zrodenie, stárnutie, smrt, zármutok, nariekanie, bolesť, žiaľ, zúfalstvo, (ne) dosiahnutie to, čoho si prajeme
○ Toto je patero skupín lipnutia
2. Poznávanie podľa skutočnosti - toto je vznik utrpenia
○ Toto je vznešená pravda o vznikaní utrpenia
○ Toto je žiadostivosť (znovuzrodenia, zmyslová, po večnej existencii a (ne)existencii)
○ Toto je vznik žiadostivosti, kde sa zakorenuje
§ Toto je oKo, uCHo, nos, jazyk, telo a myseľ,
§ Toto sú viditeľné tvary, zvuky, vône, chute, telesné dotyky a ideje
§ Toto je zrakové vedomie, sluchové vedomie, čuchové vedomie, chuťové vedomie, dotykové vedomie a vedomie ideji... šestero (dotykov, chtivosti, žiadostivosti, druhov predstáv, premietania)
3. Poznávanie podľa skutočnosti - toto je zánik utrpenia
○ Toto je vznešená pravda o zaniknutí utrpenia
○ Toto je úplne zmiznutie, zaniknutie, opustenie, zanechanie, oslobodenie, odvrat... od žiadostivosti
○ Toto je zanechanie... žiadostivosti
§ Toto je oKo, uCHo, nos, jazyk, telo a myseľ,
§ Toto sú viditeľné tvary, zvuky, vône, chute, telesné dotyky a ideje
§ Toto je zrakové vedomie, sluchové vedomie, čuchové vedomie, chuťové vedomie, dotykové vedomie a vedomie ideji... šestero (dotykov, chtivosti, žiadostivosti, druhov predstáv, premietania)
4. Poznávanie podľa skutočnosti - toto je cesta, vedúca k zaniku utrpenia
○ Toto je vznešená pravda o ceste, vedúcej k zaniku utrpenia
○ Osmidielna cesta
§ Toto je správne chápanie
§ Toto je správne myslenie
§ Toto je správna reč
§ Toto je správne konanie
§ Toto je správne (živo)Bytie
§ Toto je správne snaženie
§ Toto je správne (u)vedomenie
§ Toto je správne sústredenie
○ Kontemplovanie jak z vnútra, tak i navonok
○ Pýtať sa a odpovedať
□ O čom je utrpenie
□ O čom je vznik urpenia
□ O čom je zánik utrpenia
□ O čom je cesta vedúca k zániku urpenia
○ Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Budhistická riekanka:
Kontemplacia Budhistická riekanka
• Aký Som bol v minulosti? Pozri sa na svoje telo!
○ Pokiaľ je zrodenie bytosti človekom, tak vykonala nejaký mravný čin
○ Určité vlastnosti tela a podmienky jeho žitia (krása, zdravie, miesto pôsobenia)
• Kto Som tu a teraz, v prítomnosti? Pozrite sa na stav vášho vedomia a na stav vášho poznania!
○ Vedomie
§ (U)vedomovanie
§ Pamäť
§ Rozum (hlava, mozog, um, intelekt, myseľ
□ Schopnosť mysliet...
□ Intelekt (myšlienkové... schopnosti)
§ Zmysel (vnímanie)
§ Vedomosť
○ Poznanie
§ Pravda
§ Múdrosť
□ Perfekcioniszmus
□ Filozofovanie (láska k rozumu a umu
□ Bytostné "ja"
□ Zmysel života
§ Know-How
• Kým budem v budúcnosti? Pozrite sa na stav vašej mysli!
○ Prevažujúci stav mysle, jej sklon k cnosti alebo zlosti
○ Jej semienko budúceho života prinesie plody
○ Myseľ
§ Presvedčenie
§ Nálada
§ Rozum
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Živelné pomôcky pri meditovaní (3x použiť mantru):
Živelné pomôcky pri meditovani
• Použiť 3x mantru
• Pozorovanie
○ Ohňa (oheň, oheň, oheň)
○ Vody
○ Zeme
○ Vzduchu
○ Svetla
○ Priestoru
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Meditácia smrť:
Meditácia smrť
• Osem spôsobov kontemplovania o smrti
1. Kontemplovanie o smrti, ako o vrahovi, ktorý nás obere o život
2. Kontemplovanie o smrti, ktorá nám zobrala všetko to, čoho sme v živote dosiahli
3. Kontemplovanie o smrti, porovnávaním sa s ľuďmi, ktorých smrť už zasiahla, ktorý nás prevyšovali  slávou, zásluhami, silou, nadprirodzenými schopnostiami...
4. Kontemplovanie o smrti, zdieľaním tela s ostatnými tvormi
5. Kontemplovanie o smrti, dychom v sede, v ľahu, stoji a za pohybu
6. Kontemplovanie o smrti, ako o neistote ohľadne smrti
7. Kontemplovanie o smrti, ako o obmedzenosti dĺžky života
8. Kontemplovanie o smtri, ako o sledu okamžikov vedomia
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Meditácia o hnusu 9 mrtvol (cintorínska meditácia):
Meditácia o hnusu 9 mrtvol (cintorínska meditácia)
1. Opuchnutá
2. Premodrá
3. Rozrezaná
4. Ohodlaná
5. Rozhadzané kúsky mrtvoly
6. Rozsekané kúsky mrtvoly
7. Krvavá
8. Červivá
9. Kostnatá
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Meditácia pocitu prázdnoty:
Meditácia pocitu prázdnoty
• Hľadať "ja" a zistiť tak, že "ja" je neprítomné,
○ Oheň
§ Telesné teplo
§ Brušná dutina
□ □ Pýtať sa "Som toto "ja"? Odpovedať nie!
○ Voda
§ Všetky tekuté časti tela
□ Pýtať sa "Som toto "ja"? Odpovedať nie!
□ Krv, žlč, hlien, moč, lymfa, sperma, menštruáčna tekutina...
○ Zem
§ Všetky pevné časti tela
□ Pýtať sa "Som toto "ja"? Odpovedať nie!
□ Kosti, zuby, nechty, vlasy, vnútorné orgány, svaly a šľachy
○ Vzduch
§ Všetky prázdne časti tela
□ □ Pýtať sa "Som toto "ja"? Odpovedať nie!
○ Priestor
§ Všetky telové dutiny
□ □ Pýtať sa "Som toto "ja"? Odpovedať nie!
□ Pľúca, žalúdok, ústa...
○ Vedomie
§ □ Pýtať sa "Som toto "ja"? Odpovedať nie!
□ Vedomie oKa, ucha, hmatu, nosu, jazyka, mysle
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Správne uvedomenie:
Správne uvedomenie
1. Namierené na telo
2. Na pociťovanie
3. Na stav mysli - všeobecný stav vedomia v danom okamžiku
4. Na duševné obsahy, predmety vedomí v onom danom okamžiku

Správne uvedomenie
• Správne pozorovanie v prítomnosti
• Ani do minulosti a ani do budúcnosti
• Prítomnosť - sloboda
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Uvedomenie a jasné chápanie:
Uvedomenie a jasné chápanie
• Prostá pozornosť
○ Užitočnosť prostej pozornosti pre poznanie mysle
○ Užitočnosť prostej pozornosti pre formovanie mysle
○ Užitočnosť prostej pozornosti pre oslobodenie mysle
• Jasné chápanie
○ Jasné pochopenie účelu
§ Vždy pred jednanim sa seba opýtať, či daná akcia je doopravdy v sulade s našim účelom, cieľmi, ideálmi
○ Jasné pochopenie vhodnosti
§ Voľba správnych prostriedkov
○ Jasné pochopenie domény mediatacie
§ Špecifické metody vývinu mysle, hlásané náukou
§ Spojitosť medzi vykonávanou prácou a predmetom meditácie
§ Zjednotenie života s duchovnou pracou
○ Jasné pochopenie skutočnosti
§ (Bez)bludnosť
○ Jasné chápanie
§ Štyri postoje a pozície
□ Sed, ľah, stoj, pohyb
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Kontemplovanie o troch zložkách správneho uvedomenia:
Kontemplovanie o troch zložkách správneho uvedomenia
1. Kontemplovanie do vnútra na predmety, veci, personu... - introverzia
a. Kontemplovanie na vznik predmetov, vecí, persony...
2. Kontemplovanie na vonok predmety, veci, personu... -extroverzia
a. Kontemplovanie na zánik predmetov, vecí, persony...
3. Kombinované kontemplovanie so splynutím, zjednotením... - kompromis win/win, spojenie v jedno...
a. Kombinované kontemplovanie so splynutím, zjednotením vzniku a zaniku v jedno
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Kontemplovanie tela:
Kontemplovanie tela
• Vedomé dýchanie
○ Pocitová pohoda
○ (Seba)dostačné šťastie
○ (Ne)porušiteľný kľud
○ Bystrost
○ Prirodzenosť
○ Pochopenie pravej povahy tela
○ Vyhnutie sa únave tela a mysle
§ Vedomá kontrola postojov tela (sed, ľah, stoj)
§ Vedomá kontrola pohybov tela (chodenie, behanie, jazdenie...)
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Kontemplacia meditácii o (ne)chutnosti tela:
Kontemplacia meditácii o (ne)chutnosti tela
• Vizualizácia chodenia
○ V šate kostry
○ V šate mäsa
○ V šate šliach
○ V šate kože
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Meditatívne postoje a pozície:
Meditatívne postoje a pozície
Meditatívné postoje (vedomé dýchanie, pozorovanie dychu, tela, predmetov a vecí, persony)
• Uvedomovanie si pozícii po celý deň o vnemové zmysli
○ V sede
○ V ľahu
○ V stoji
Meditatívné pohybové činnosti (vedomé dýchanie, pozorovanie dychu, tela, predmetov a vecí, persony)
• Uvedomovanie si pozícii po celý deň o vnemové zmysli
○ Za chôdzi
○ Za behu
○ Za jazdy
○ Pri lietaní
○ Pri plávaní
○ Pri bežných činnostiach
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Základy (u)vedomenia:
Základy (u)vedomenia
1. Keď kontemplujeme u tela pozorujeme telo v zanietení (v nadšení) s jasným pochopením a uvedomením, opustili sme žiadostivosť a zármutok.
2. Keď kontemplujeme u pociťovaniu, u mysle pozorujeme pociťovanie v zanietení (v nadšení) s jasným pochopením a uvedomením, opustili sme žiadostivosť a zármutok.
3. Keď kontemplujeme u mysle, pozorujeme myseľ v zanietení (v nadšení) s jasným pochopením a uvedomením, opustili sme žiadostivosť a zármutok.
4. Keď kontemplujeme u myšlienkových predmetoch pozorujeme myšlienkové predmety v zanietení (v nadšení) s jasným pochopením a uvedomením, opustili sme žiadostivosť a zármutok.
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Pozorovanie tela:
Pozorovanie tela
• Vedomé pozorovanie dýchania
• Pozicia tela
□ Keď chodím, viem, že chodím
□ Keď sedím, viem, že sedím
□ ...
• (U)vedomenie s jasných pochopením
□ Keď robím bežnú činnosť, potrebu, viem, že robím bežnú...
• Úvaha nad odpudovosti (neprijemnosti) tela
□ Rontgen organov
• Úvaha nad hmotnými elementamy
□ Oheň, voda, zem, vzduch
• Kontemplujeme u tela, pozorujúc telo vo vnútri seba samého, alebo navonok seba samého. Kontemplujeme u tela, pozorujúc podmienky vznikania, či zanikania. Lebo naše vedomie, že telo existuje, je v nás pevne zakotvené v miere potrebnej pre poznanie a uvedomovanie. Kontemplujeme (ne)spútaní a nelipneme na ničom na svete
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Devatero kontemplovania z cintorína:
Devatero kontemplovania z cintorína
• Pozorovať  jak z vnútra tak i navonok
1. Mŕtve telo niekoľko dní
○ Mŕtve
○ Zmodrale
○ Hnilobne
○ Opustene
2. Mŕtve telo požierajúc
○ Vrany
○ Jastrabi
○ Supky
○ Čajky
○ Psi
○ Leopardi
○ Tygri
○ Sakaly
○ Červy
3. Mŕtve telo ako kostra
a. Drzana len slachami s trochou mäsa a krvi
4. Mŕtve telo ako kostra
a. Držaná šlachami bez mäsa a s vyschnutou krvou
5. Mŕtve telo ako kostra
a. Držaná šlachami bez stôp mäsa a krvi
6. Mrtve telo ako kostra
a. Voľné roztrúsené kosti vo všetkých smeroch
7. Mrtve telo ako kostra
a. Vyblednuté kosti bez skorabky
8. Mrtve telo ako kosti
a. Ktoré sú staré viac ako jeden rok, nahromadené pokope
9. Mŕtve telo ako kostra
a. Zprachnivelé kosti na prach
• Kontemplujeme u tela, pozorujúc telo vo vnútri seba samého, alebo navonok seba samého. Kontemplujeme u tela, pozorujúc podmienky vznikania, či zanikania. Lebo naše vedomie, že telo existuje, je v nás pevne zakotvené v miere potrebnej pre poznanie a uvedomovanie. Kontemplujeme (ne)spútaní a nelipneme na ničom na svete
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Pozorovanie pociťovania:
Pozorovanie pociťovania
• Keď pokúšame príjemný pocit, vieme, že pokúšame príjemný pocit
• Keď pokúšame (bolestný, príjemný a ani bolestný, svetsky príjemný, (nad)svetský príjemný, svetský bolestný, (nad)svetský bolestný, svetský neutrálny, (nad)svetský neutrálny
• Kontemplujeme u pociťovaní, pozorujúc pocitovanie vo vnútri seba samého, alebo navonok seba samého. Kontemplujeme u pociťovaní, pozorujúc podmienky vznikania, či zanikania. Lebo naše vedomie, že pocitovanie existuje, je v nás pevne zakotvené v miere potrebnej pre poznanie a uvedomovanie. Kontemplujeme (ne)spútaní a nelipneme na ničom na svete.
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Pozorovanie mysle:
Pozorovanie mysle
• Poznávame
○ Mysel so žiadovisťou, ako mysel so žiadovisťou
○ Mysel bez žiadostivosti, ako mysel bez žiadostivosti
○ Mysel s nenávisťou, ako mysel s nenávisťou
○ Myseľ bez nenavisti, ako myseľ bez nenavisti
○ Myseľ s klamom, ako myseľ s klamom
○ Myseľ bez klamu, ako myseľ bez klamu
○ Strnulý (konzervatívny) stav mysle, ako strnulý stav mysle
○ (Roz)ptýlený stav mysle, ako (roz)ptýlený stav mysle
○ Vyvinutý stav mysle, ako vyvinutý stav mysle
○ (Pre)konateľný stav mysle, ako prekonateľný stav mysle
○ (Ne)prekonateľný stav mysle, ako (ne)prekonateľný stav mysle
○ Sústredenú myseľ, ako sústredenú myseľ
○ (Ne)sústredenú myseľ, ako (ne)sústredenú myseľ
○ Oslobodenú myseľ, ako oslobodenú myseľ
○ (Ne)oslobodenú myseľ, ako (ne)oslobodenú myseľ
• Kontemplujeme u mysle, pozorujúc myseľ vo vnútri seba samého, alebo navonok seba samého. Kontemplujeme u mysle, pozorujúc podmienky vznikania, či zanikania. Lebo naše vedomie, že myseľ existuje, je v nás pevne zakotvená v miere potrebnej pre poznanie a uvedomovanie. Kontemplujeme (ne)spútaní a nelipneme na ničom na svete.
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Pozorovanie predmetov mysle (päť (pre)kážok):
Pozorovanie predmetov mysle (päť (pre)kážok)
Päť prekážok
○ Zmyslová túžba
○ Zlosť
○ Malátnosť a pohodlnosť
○ (Ne)kľud a úzkostlivosť
○ Pochybavičnosť
Kontemplujeme, či je v nás prekážka, tak vieme, že je v nás prekážka. Kontemplujeme, či v nás nieje prekážka,  tak vieme, že v nás nieje prekážka. Tak vieme, ako dôjde ku vzniku doposiaľ (ne)vznikutej prekážke, tak vieme, ako dôjde k odmietnutiu vzniknutej prekážke. Tak isto vieme, ako dôjde k tomu, aby v budúcnosti už nevznikala odmietnutá prekážka.
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Kontemplacia patero skupin lipnutia:
Kontemplacia patero skupin lipnutia
• Pozorovať  jak z vnútra tak i navonok
1. Takýto je hmotný útvar
○ Takto dochádza k jeho vzniku a takto k jeho zániku
2. Takéto je pociťovanie
○ Takto dochádza k jeho vzniku a takto k jeho zániku
3. Takéto je vnímanie
○ Takto dochádza k jeho vzniku a takto k jeho zániku
4. Takéto sú duševné zložky
○ Takto dochádza k jeho vzniku a takto k jeho zániku
5. Takéto je vedomie
○ Takto dochádza k jeho vzniku a takto k jeho zániku
○ Kontemplujeme u myšlienkových predmetov.., pozorujúc myšlienky predmetov... vo vnútri seba samého, alebo navonok seba samého. Kontemplujeme u myšlienkach predmetov..., pozorujúc podmienky vznikania, či zanikania. Lebo naše vedomie, že myšlienkové predmety... existujú, sú v nás pevne zakotvené v miere potrebnej pre poznanie a uvedomovanie. Kontemplujeme (ne)spútaní a nelipneme na ničom na svete.
○ Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Šesť vnútorných a šesť vonkajších základní zmyslového vnímania:
Šesť vnútorných a šesť vonkajších základní zmyslového vnímania
• Šesť základní
1. Základňa oKa a tvaru
2. Základňa uCHa a zvukov
3. Základňa nosa a vôní
4. Základňa jazyka a chutí
5. Základňa tela a dotykových predmetov
6. Základňa mysle a myšlienkových predmetov...
○ Kontemplujeme u myšlienkových predmetov.., pozorujúc šesť vnútorných a šesť vonkajších základien zmyslového vnimania.
○ Poznáme základňu a puto, ktoré vzniká v závislosti oboch, to tak isto poznáme. A vieme, ako dôjde ku vzniku doposiaľ (ne)vzniknutého puta, a ako dôjde k odstráneniu, už vzniknutého puta. A tak isto vieme, a ako dôjde k tomu, aby v budúcnosti (ne)vzniklo už odstránené puto, i to vieme.
○ Kontemplujeme u myšlienkových predmetov.., pozorujúc myšlienky predmetov... vo vnútri seba samého, alebo navonok seba samého. Kontemplujeme u myšlienkach predmetov..., pozorujúc podmienky vznikania, či zanikania. Lebo naše vedomie, že myšlienkové predmety... existujú, sú v nás pevne zakotvené v miere potrebnej pre poznanie a uvedomovanie. Kontemplujeme (ne)spútaní a
nelipneme na ničom na svete.
Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Sedem článkou osvietenia:
Sedem článkou osvietenia
1. Osvietenie (u)vedomenia
2. Osvietenie skumania skutočnosti
3. Osvietenie energie
4. Osvietenie nadšenia
5. Osvietenie kľudu mysle
6. Osvietenie sústredenia
7. Osvietenie duševnej rovnováhe
• Kontemplujeme, je v nás článok osvietenia, vieme, že je v nás článok osvietenia. Kontemplujeme, není v nás článok osvietenia, vieme, že není v nás článok osvietenia. Ale vieme, ako dôjde ku vzniku doposiaľ (ne)vzniknutého článku osvietenia, a ako dôjde u vzniknutého článku osvietenia k jeho vyvinutiu k dokonalosti, to tak isto vieme.
• Kontemplujeme u článkoch osvietenia, pozorujúc články osvietenia vo vnútri seba samého, alebo navonok seba samého. Kontemplujeme u článkoch osvietenia pozorujúc podmienky vznikania, či zanikania. Lebo naše vedomie, že článkové osvietenie existuje, je v nás pevne zakotvené v miere potrebnej pre poznanie a uvedomovanie. Kontemplujeme (ne)spútaní a nelipneme na ničom na svete.
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

(Ne)smrtelno:
(Ne)smrtelno
○ Keď kontemplujeme u tela, u pociťovania, u mysle, u myšlienkových predmetoch pozorujeme telo, pociťovanie, myseľ, myšlienkové predmety v zanietení (v nadšení) s jasným pochopením a uvedomením, opustili sme žiadostivosť a zármutok. Dochádza k veškerej túžby po tele, po pocitovani, po mysli, po myšlienkových predmetoch. Následkom opustenia túžby po tele, po pocitovani, po mysli, po myšlienkových predmetoch dôjde u nás k zážitku (ne)smrtelna.
○ Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Kvoli sebe samému
• Nech moja mysel nechová žiadostivost po ničom, čo spôsobuje žiadostivosť! Z toho dôvodu by sme mali učiniť bdelé (u)vedomovanie strážcovi svojej mysle, kvoli sebe samému.
• Nech moja mysel nechová nenávisť k ničomu, čo spôsobuje nenávisť!  Z toho dôvodu by sme mali učiniť bdelé (u)vedomovanie strážcovi svojej mysle, kvoli sebe samému.
• Nech moja mysel nechová klam stran k ničoho, čo spôsobuje klam stran!  Z toho dôvodu by sme mali učiniť bdelé (u)vedomovanie strážcovi svojej mysle, kvoli sebe samému.
• Nech moja mysel nechová zaujatosť voči ničomu, čo spôsobuje zaujatosť!  Z toho dôvodu by sme mali učiniť bdelé (u)vedomovanie strážcovi svojej mysle, kvoli sebe samému.
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Nazerajúc do vnútra a navonok:
Nazerajúc do vnútra a navonok
• Pozorujeme, rontgenujeme ja u seba, tak i u druheho od nôh až po temeno hlavy
• Meditujeme nad timato predmetamy, (rozo)berame ich, pravidelne sa im venujeme,  a pevne si ich zakotvime v mysli
□ Kosti, orgány, mäso a svaly, šľachy, kožu, žľazy s vnútorným a vonkajším vylučovaním, systémy (dýchací, krvný, stravovaci, vylucovaci...
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Vedomé dýchanie:
Vedomé dýchanie
• Harmonický dych ( dýchanie a (vy)dychnitie
1. Pozorovanie tela
□ Krátky dych
□ DlhyDlhý dych
□ Zažívanie celého dychoveho utvaru
□ Zkludnenie telesnej funkcii dýchania
2. Pozorovanie pociťovania
□ Zažívanie nadšenia
□ Zažívanie šťastia
□ Zažívanie duševného deja
□ Skludnenie duševného deja
3. Pozorovanie mysle
□ Povzniesená myseľ
□ Sústredená myseľ
□ Oslobodená myseľ
4. Pozorovanie predmetov mysle
□ Pozorovanie pomijivosti (ignorovania)
□ Pozorovanie (bez)vášnivosti
□ Pozorovanie zanechania
□ Pozorovanie odpútania
5. Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Pozorovanie pociťovania:
Pozorovanie pociťovania
• Príjemný pocit
□ Vzdanie sa sklonu žiadostivosti
• (Ne)príjemný pocit
□ Vzdanie sa sklonu k odporu
• (Neu)trálný pocit
□ Vzdanie sa k sklonu (ne)vedomosti
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Pozorovanie stavu mysle:
Pozorovanie stavu mysle
• Predstava (mentálny predmet)
• Obrazy a symboly
• Viditeľný tvar
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Základ (u)vedomia vo vzťahu k telu:
Základ (u)vedomia vo vzťahu k telu
• Toto telo není nič iné ako zbierkou (pomenovať časti tela)
• Bolo vytvorené tvorcom karmického životného procesu (žiadostivosti) a stalo sa sídlom stoviek tisíc rôznych poškvŕn, túžob, (ne)čistôt
• Toto telo (ne)pochádza z minulosti a anibudúcnosti (ne)pretrváva v budúcnosti, (ne)má existenciu ani v minulosti a ani v budúcnosti, kdežto to fo falošných predstavách
• Nieje v ňom žiadna (jemu vlastná) činná alebo vnimavá bytosť
• Ani jeho zrod, trvanie a koniec (ne) majú pevné korene, nieje svojim pánom, (ne) patrí mu úplne a samé nič (ne) vlastní
• Je nazývané roznymi konvenčnými menami (telo, telesný ramec, poklad, schránka, mŕtvola)
• Bez jadra je toto telo zplodené s matkinej krvi a otcovho semena, je (ne)čisté, hnilobné, a páchnucej povahy
• Je rozršované votrelcami akými sú chtivost, (ne)návisť, klam, strach a zúfalstvo
• Je (ne)ustále vystavené zrúteniu a pádu, stretnutí, (roz)kladu a zániku, a je semeniskom stoviek tisíc chorôb
• Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).

Základ (u)vedomenia vo vzťahu k pociťovaniu:
Základ (u)vedomenia vo vzťahu k pociťovaniu
• Šťastie je tam, kde nieje pociťovanie
• Kontemplujeme pociťovanie na city, aby sme dopomohli všetkým bytostiam vzdať sa náklonnosti k citom, ale pre seba samého o zánik citov (ne)usiluje. Sucitime s bytosťami
• Akýkoľvek pocit je preniknutí hlbokým sucitom
• Keď kontemplujeme príjemný pocit, pojmeme hlboký súcit k bytostiam, ktorých povaha sa silno kloní k žiadostivosti a sám sa pri tom vzdá náchilnosti k žiadostivosti
• Keď kontemplujeme (ne)príjemný pocit, pojmeme hlboký súcit k bytostiam, ktorých povaha sa silno kloní k (ne)návisti a sám sa pri tom vzdá náchilnosti k žiadostivosti
• Keď kontemplujeme neutrálny príjemný pocit, pojmeme hlboký súcit k bytostiam, ktorých povaha sa silno kloní k iluziam a sám sa pri tom vzdá náchilnosti k iluziam
• Keď sme neni pritahovani príjemným pocitom, usilujeme sa o vymietnutie príťažlivosti. Neni sme odpudzovaní (ne) príjemným pocitom, usilujeme sa o vymietnutie odpudivosti. (Ne)vytrvame v (ne)vedomosti s ohľadom na (neu)trálny pocit, usilujeme sa o vymietnutie (ne)vedomosti
• Zakusame akýkoľvek pocit, vieme, že každý pocit je ignorujuci, vytrvalý a (bez)podstatny
Táto kontemplácia nám napomáha k  (o)čiste, (o)zdraveniu, (o)slobodeniu, (o)liečeniu, (u)tíšeniu od ... (roz)hádzanej mysli, od (roz)dvojenej duše mojej, od (roz)dvojeného tela môjho od ...eGa... a (pre)hlbuje správne (u)vedomenie (o šiestich zmyslových vnemov) a jasné chápanie (o štyroch postojoch a pozíciach).
vrana
vrana
Domáci člen
Domáci člen

Počet príspevkov : 88
Reputácia Reputácia : 24
Dátum registrácie : 31.07.2021
Vek : 42
Bydlisko Bydlisko : Trnava

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza: F20.0 - (Para)noidná (schizo)frénia; F51.8 - (In)somnia
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Kventiax SR s postupným predlžovaním 3x300mg - 0-0-3; Cisordinol 1x10mg - 0-0-1; Depakine Chromo 1x300mg - 0-0-1

Zobrazit informácie o autorovi

Katuska likes this post

hug0

Návrat hore Goto down

  • Zaslať odpoveď

Kontemplovanie Empty Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia)

Odoslať  vrana Ne 7 november 2021 - 21:33

Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia)

• Dospel Som k (roz)hodnutiu, že vedomie náleží len (ne)prejavenému bytostnému "Som", "nie Som" a "nie ja". Teda, (ne)prejavenému bytostnému Bytiu - Eckhart Tolle, smrti Bytiu - Budha a (ne)Bytiu - Nikto a nič.

• Tým pádom (ne)vedomie náleží (pre)javenému bytostnému "oNo", "ja", "druhé ja" a (ne)poslednej rade "(super)ja / (nad)ja". Teda (pre)javenému bytostnému ID - Sigmund Freud, eGo - Alfred Adler, (alter)eGo - Edmung Husserl, a (super)eGo - C. G. Jung.

• Čiže vedomím chápem všetko to, čo je od Bytia smerom nahor. (Ne)vedomím chápem všetko to, čo je od (super)eGa nadol.

• ID a eGo, či (super)eGo si (ne)vedia seba (u)vedomovať. To dokáže iba (alter)eGo, ktoré si (u)vedomuje seba, ako všetko eGoické, avšak si (ne)uvedomuje všetko bytostné...

• (Alter)eGo si buď seba (u)vedomuje (ne)vedomie, ako "ID", ako "eGo" a ako "(super)eGo", ale (ne)pozná, alebo (ne)vie si (u)vedomovať vedomie - "Bytie", "smrť Bytia" a "(ne)Bytie".

• Čiže vedomiu náleží všetko bytostné a (ne)vedomiu všetko eGoické. Vedomie je stav (ne)myslenia, stav smrti, stav Nirvány, stav (o)svietenia, stav (o)slobodenia... od... trápenia... A (ne)vedomie je stav myslenia, stav reakcií emócií, stavy (u)trpenia...

• (Roz)lišujem dva stavy (u)vedomenia. To, ku ktorému sa najviacej (pri)kľánam, teda k vedomiu, (u)vedomovaniu si Bytia... a druhý stav (u)vedomovania, ku ktorému u mňa dochádza zriedka, a to (u)vedomovanie si ...eGa...

• Tak ako milí čítajúci, prikláňate sa k (u)vedomovaniu vedomia, alebo k (ne)vedomia, či (ne)bodaj si (ne)uvedomujute nikoho a nič?

vrana
21:28hod nedeľa 07. 11. 2021
vrana
vrana
Domáci člen
Domáci člen

Počet príspevkov : 88
Reputácia Reputácia : 24
Dátum registrácie : 31.07.2021
Vek : 42
Bydlisko Bydlisko : Trnava

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza: F20.0 - (Para)noidná (schizo)frénia; F51.8 - (In)somnia
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Kventiax SR s postupným predlžovaním 3x300mg - 0-0-3; Cisordinol 1x10mg - 0-0-1; Depakine Chromo 1x300mg - 0-0-1

Zobrazit informácie o autorovi

Iacobus likes this post

hug0

Návrat hore Goto down

  • Zaslať odpoveď

Kontemplovanie Empty Re: Kontemplovanie

Odoslať  Iacobus Po 8 november 2021 - 6:53

Ja by som povedal, že prevláda vedomie s vplyvmi nevedomia. Podľa mňa nie som v stave, aby som to nevedomie celkom eliminoval. Verím, že niekedy to je možno na príťaž, ale v zásade aj to sme my, to nás nejakým spôsobom formuje, a nejakým spôsobom určuje naše konanie. Záverom by som napísal, že neviem, či je úplne účelne proti nevedomiu nejako bojovať, lebo mne sa to zdá dosť zložité. A oddeliť niečo také zložité, čo je našou integrálnou súčasťou, asi nebude efektívne vo vzťahu k pomeru vysledok/námaha.

_________________
Epikuros napísal:τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν
Najobávanejšie zlo, smrť,
sa nás ani v najmenšom nedotýka,
pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je,
keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.
Iacobus
Iacobus
V.I.P. Silver
V.I.P. Silver

Počet príspevkov : 951
Reputácia Reputácia : 374
Dátum registrácie : 25.08.2018
Vek : 23

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza:
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Abilify Maintena 400 mg á 4 t, olanzapín (Actavis) 5 mg

Zobrazit informácie o autorovi
hug0

Návrat hore Goto down

  • Zaslať odpoveď

Kontemplovanie Empty Re: Kontemplovanie

Odoslať  vrana Po 8 november 2021 - 8:56

S (ne)vedomím sa(ne)dá bojovať! Bol by to (ne)zmyselný a (ne)konečný boj! Jedine, čo sa dá (u)robiť je toto (ne)vedomie prijať také, aké je. (O)dovzdať sa mu. Prijať to, čo je! Tichým, prítomným... (ne)zaujatým pozorovaním ho trancendovať, alebo transformovať vo vedomie. Výsledkom má byť splynutie protikladov, ani to a ani to, alebo oboje zároveň v jedno vedomie, vjedno (ne)telo, v harmóniu všetkého...
vrana
vrana
Domáci člen
Domáci člen

Počet príspevkov : 88
Reputácia Reputácia : 24
Dátum registrácie : 31.07.2021
Vek : 42
Bydlisko Bydlisko : Trnava

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza: F20.0 - (Para)noidná (schizo)frénia; F51.8 - (In)somnia
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Kventiax SR s postupným predlžovaním 3x300mg - 0-0-3; Cisordinol 1x10mg - 0-0-1; Depakine Chromo 1x300mg - 0-0-1

Zobrazit informácie o autorovi

Iacobus likes this post

hug0

Návrat hore Goto down

  • Zaslať odpoveď

Kontemplovanie Empty Kontemplovanie 42 (nové chápanie vedomia)

Odoslať  vrana Po 8 november 2021 - 10:50

Kontemplovanie 42 (nové chápanie vedomia)

Pridávam ďalšie smerovníky, ktorým sa treba (u)berať!

Vedomie:
• "(Ne)Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako "nikto" a "nič", (seba)uvedomenie
• "Smrť Bytiu" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "Bytia", (seba)uvedomenie
• "Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "eGa", (seba)uvedomenie

(Ne)vedomie:
• "(Super)eGo" - (Ne)uvedomenie si vedomia, (seba)vedomie
• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia, ale za to, ako falošného vedomia, ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)vedomie
• "eGo" - (Ne)uvedomenie si vedomia, (seba)vedomie
• "ID" - (Ne)uvedomenie si (ne)vedomia, (s)vedomie

A teraz si vysvetlíme nové smerovníky!
• (Seba)uvedomovanie - zdravie, prirodzenosť, múdrosť, minulé životy, stavanie do popredia (u)vedomovanie
• (Seba)vedomie - choroba, hlúposť, tento život, kladenie do popredia dôraz, (ne)ustále sa pripomínanie sa, kladenie dôrazu na seba
• (S)vedomie - zodpovednosť, starostlivosť, statočnosť, poctivosť...

vrana
10:40hod   pondelok 08. 11. 2021
vrana
vrana
Domáci člen
Domáci člen

Počet príspevkov : 88
Reputácia Reputácia : 24
Dátum registrácie : 31.07.2021
Vek : 42
Bydlisko Bydlisko : Trnava

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza: F20.0 - (Para)noidná (schizo)frénia; F51.8 - (In)somnia
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Kventiax SR s postupným predlžovaním 3x300mg - 0-0-3; Cisordinol 1x10mg - 0-0-1; Depakine Chromo 1x300mg - 0-0-1

Zobrazit informácie o autorovi
hug0

Návrat hore Goto down

  • Zaslať odpoveď

Kontemplovanie Empty Re: Kontemplovanie

Odoslať  vrana Ne 14 november 2021 - 12:48

Kontemplovanie 43 (prázdnota-prítomný oKamih)

• Prázdnota-prítomný oKamih je priestor, prázdny priestor, (ne)priestor, čo znamená jeden bod, stred, bod, centrum, zdroj, dych, emergia, sila... v tom (ne)priestore.

• Si to ty, ten človek, bod... kde mu prázdnota-prítomný oKamih (u)možnuje vykonávať štyri pozičné a postojové činnosti.

• Si to ty, ten, bod... kde mu prázdnota-prítomný oKamih umožňuje používať šesť vedomých zmyslových vnemov.

• Prázdnota-prítomný oKamih je jak (ne)konečný vesmír, ktorý (ne)pozná okraj, hranice.

• Je jak vertikálne do šírky (ne)konečný, tak aj horizontálne do výšky (ne)konečný a i vnútorne do hĺbky (ne)konečný.

• Existuje taká teória o vesmíre, že sa buď (ne)konečne (roz)pína, alebo (ne)konečne zcvrkáva s tým, že musí niekedy dôjsť ku veľkému kolapsu a veľkému tresku.

• Je to ako s človekom, bodom...., keď sa človek v (ne)priestore stretne s druhým človekom, už (ne)jde o (ne)priestor, ale o priestor s viac ako dvoma bodmy... (Roz)pínanie vesmíru sa stretlo s okrajom, hranicou druhého vesmíru. Dosť tu často dochádza ku konfliktom, veľkému kolapsu. Začnú sa eGá a myseľ obidvoch navzájom (pre)javovať a reagovať.

• Človek buď obhajuje vlastné eGo a napáda druhé eGo, alebo jeho myseľ a telo je tak (ne)pokojná, (ne)čistá..., že si ju (ne)uvedomuje. Človek je tak natoľko (ne)čistý že si (ne)uvedomuje to, že myseľ a telo, eGo majú (ne)správny duchovný postoj, dochádza (ne)dorozumeniu... Všetko sa ich (od)razu týka a dotýka. Ich okraj je večne týkajúci sa a dotknutý. Spoločnosť/i, verejnosť, národy, poltika, cirkev, štát, kraj, gang i jednotlivec, či skupina jednotlivcov stoja za svojima presvedčeniami, zákonmi, vierou, mravom, morálke až tak fanaticky, že su priam nima tak (po)sadnutý, že dochádza/lo ku (ne)zmyselným a (ne)konečným konfliktom, polemike, kacírstvu, vojnám, bojom, hromadením majetku, a byť lipnutým na drahý predmet, vec v podobe šperku.

• Ale je tu aj druhá možnosť, že sa človek stretne so sebou samým vo svojej hĺbke, vo svojom vnútri. Nájde tak samého seba ako samotára o samote. Zvrkávanie vesmíru sa stretlo s okrajom, hranicou svojej pravej (pod)staty "ja". Tu dochádza k (u)vedomeniu, že "ja" (ne)existuje, že "ja" (ne)žije. Dosť často tu dochádza ku konfliktu, veľkého tresku. Človek tak dostáva, strach, bojí sa, zažíva stavy smrti.

• Ak je, ale takto človek natoľko múdry, vie ktorým smerom sa (u)berať. Človeka sa tak nič (ne)týka a (ne)dotýka. Jeho stred... je večne (ne)dotknutý. Človek tak nadobudol (seba)uvedomenia. Vybral si cestu, ktorá pokračuje ďalej jak na vonok, tak i z vnútra splynutím vesmirov jedno vedomie, v jedno (u)vedomenie, v jedno (ne)telo, v harmonickú jednotu všetkého. Tento človek, bod... dosiahol Nirvány, cestu pokoja..., (o)svietenia, (o)slobodenia, (o)zdravenia, (o)liečenia, (o)čistenia... Dosiahol stavu (ne)bytia ((ne)existencie, smrti). Smrti Bytia a smrti eGa.

vrana
12:16hod nedeľa 14. 11. 2021

vrana
vrana
Domáci člen
Domáci člen

Počet príspevkov : 88
Reputácia Reputácia : 24
Dátum registrácie : 31.07.2021
Vek : 42
Bydlisko Bydlisko : Trnava

Zdravotný stav
Diagnóza Diagnóza: F20.0 - (Para)noidná (schizo)frénia; F51.8 - (In)somnia
Súčasná medikácia Súčasná medikácia: Kventiax SR s postupným predlžovaním 3x300mg - 0-0-3; Cisordinol 1x10mg - 0-0-1; Depakine Chromo 1x300mg - 0-0-1

Zobrazit informácie o autorovi

Matej and Iacobus like this post

hug0

Návrat hore Goto down

Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.