Zdravotný stav from Janko

Nový člen
Nový člen

Bipolárna afektívna porucha
Na to, že som mladý 10 druhov liekov