Zdravotný stav from Osamelá Lolita

Domáci člen
Domáci člen

depresia, sociopatia, a možno aj depersonalizácia a derealizácia
nediagnostikovaná a neliečená