Zdravotný stav from Neti

Mimon
Mimon

F41.2, F60.31, Aspergerov syndróm
Paliperidón, Escitalopram, Akineton