Zdravotný stav from Anonymka

Domáci člen
Domáci člen

Paranoidná schizofrénia
abilify maintena 400 mg/mesiac