Zdravotný stav from EnaXnaY

V.I.P. Silver
V.I.P. Silver

F25.2 - schizoafektívna porucha, zmiešaný typ
Haloperidol, Depakine