Zdravotný stav from EnaXnaY

V.I.P. Bronze
V.I.P. Bronze

F25.2 - schizoafektívna porucha, zmiešaný typ
Haloperidol, Depakine