Zdravotný stav from EnaXnaY

Bronzový pokročilý člen
Bronzový pokročilý člen

F25.2
Haloperidol, Depakine