Zdravotný stav from Veroni

Mierne pokročilý člen
Mierne pokročilý člen

F31.6 F60.3
Paroxetin Tritico