Zdravotný stav from veronicka

Mierne pokročilý člen
Mierne pokročilý člen